Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen » Archief voor: Roderick

01 mei 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De kosten van een uitvaart. Daar denken niet veel mensen over na als ze midden in het leven staan. De meesten hebben een uitvaartverzekering en denken dat die de kosten grotendeels dekt.

 

Maar dat is zeker niet altijd het geval. Maar als je wilt uitzoeken wat een uitvaart precies zal gaan kosten, maken uitvaartondernemingen je het niet makkelijk. De Consumentenbond deed onderzoek onder 180 uitvaartondernemingen en vroeg naar hun tarieven. Slechts 20 uitvaartverzorgers gaven antwoord op de vragen. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan. Op basis van de informatie die wel werd gegeven en die op de websites te vinden was, blijkt dat de verschillen enorm zijn. Zo varieert het basistarief van 985 tot 2.550 euro en kost een massief eiken kist bij de een 375 euro en bij de ander 1.185 euro.

 

Het is verstandig om een keer de tijd te nemen om u te verdiepen in de uitvaart. Welke wensen zijn er, met welke kosten moet u rekening houden? Legt u er geld voor opzij of heeft u een verzekering? En weet u wat u daarmee precies verzekerd heeft? Wij geven u graag een onafhankelijk en deskundig advies over de mogelijkheden, voordelen en bijzonderheden van een uitvaartverzekering. Neem daarvoor contact met ons op.

Alleenstaande starters zijn steeds minder in staat om een hypotheek af te sluiten voor een gemiddelde starterswoning. Uit onderzoek komt naar voren dat het aandeel dat dat kan, in de afgelopen jaren bijna gehalveerd is.

 

Vorig jaar kon 16 procent van de alleenstaande starters een gemiddelde starterswoning financieren. In 2012 gold dit nog voor 29 procent van de alleenstaande starters. De verwachting is dat het aandeel dit jaar nog verder zal dalen. Dit komt deels doordat de woningprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen en zij door de hoge huurprijzen geen ruimte meer hebben om te sparen. Hierdoor kunnen zij steeds minder eigen geld inleggen, aldus het onderzoeksbureau. Bovendien zijn de hypotheekregels sinds een aantal jaren aangescherpt.

De gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2018 met 1,8 procent omhoog gegaan. Daarmee is het bedrag minder hard gestegen dan in 2017.

 

Volgens onderzoeksinstituut Vektis Intelligence was vorig jaar nog sprake van een stijging van 7,2 procent vergeleken met 2016.

 

De gemiddelde jaarpremie komt in 2018 uit op 1.378 euro. Een jaar eerder was het gemiddelde bedrag 1.353 euro. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis is dit jaar bijna 380 euro. De prijzen variëren van 1.126 euro tot 1.506 euro. Meer dan driekwart van de verzekerden heeft dit jaar een naturapolis. Bijna een vijfde heeft een restitutiepolis gekozen. De rest heeft een combinatie van natura- en restitutiepolissen.

Verzekerden hadden dit jaar de keuze uit 55 polissen. Dit zijn er drie minder dan in het voorgaande jaar. Volgens het onderzoeksbureau past dit in een trend van een dalend aantal verzekeringen. Verder zijn er weer minder mensen via een collectief verzekerd. Dat aandeel zakte van 67,4 procent naar 66,6 procent. Zo´n 12,6 procent van de verzekerden heeft dit jaar ook een vrijwillig eigen risico, naast het verplichte eigen risico van 385 euro. Van die groep kiest de overgrote meerderheid (bijna 74 procent) voor het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro. Minder verzekerden hebben ook gekozen voor een aanvullende zorgverzekering. Het percentage is sinds 2006 gedaald van 93 procent naar 84,5 procent.

Het ziekteverzuim als gevolg van de griepepidemie die Nederland al maanden teistert, heeft ruim twee keer zo veel gekost als die van het voorgaande jaar. Naar schatting bedragen de kosten nu 1,3 miljard euro.

Het gaat om de kosten voor het ziekteverlof. De kosten voor de griepgolf van 2016-2017 kwamen naar schatting uit op 550 miljoen euro. Het aantal verzuimers was in de wintermaanden flink, maar op dit moment zijn er nog steeds relatief veel zieken. De epidemie duurt duidelijk langer dan voorheen. Volgens onderzoek melden mannen zich vaker ziek dan vrouwen. Vrouwen verzuimen 84 procent meer dan normaal door griep, mannen 116 procent.

01 mei 2018

Meer ondernemers in geldnood

By There are no tags 0 comments

Het aantal zelfstandig ondernemers met geldproblemen is in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen. Een kwartaal eerder steeg het aantal zelfstandige ondernemers dat een beroep deed op bijstandsverlening al met 15 procent.

 

In het eerste kwartaal is dit aantal met ruim 3 procentpunt gestegen.

Er is volgens de IMK-index sprake van een duidelijke trendbreuk: sinds 2013 daalde het aantal ondernemers met geldproblemen geleidelijk. De index monitort het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Op basis van de cijfers uit de index verwacht het IMK komend half jaar meer faillissementen. Met name in branches met marktverzadiging, vallen de klappen, aldus het IMK. Dat zijn bijvoorbeeld rijscholen, taxidiensten, personal trainers en horeca.

16 apr 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De regels voor de arbeidsmarkt gaan weer op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het onder meer voor werkgevers makkelijker maken om mensen te ontslaan.

 

Op dit moment kan een werknemer alleen worden ontslagen als aan één van acht ontslaggronden volledig wordt voldaan. Een grond is als een arbeidsplaats om bedrijfseconomische redenen vervalt, als de werknemer langdurig verzuimt of werk weigert. Koolmees wil dat werkgevers ook iemand kunnen ontslaan als niet aan een van de acht is voldaan, maar er wel van een ´optelsom´ sprake is.

 

De versoepeling van het ontslagrecht neemt volgens Koolmees drempels weg om mensen in dienst te nemen. Volgens de minister staan nu sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Een soepel werkende arbeidsmarkt is altijd prima natuurlijk, maar op dit moment is het vooral het gebrek aan personeel dat een soepele werking in de weg staat.

 

Minder zekerheid bij uw werkgever is misschien aanleiding om zelf voor wat meer financiële zekerheid te zorgen. Als u wilt weten welke mogelijkheden u heeft om zich tegen inkomensachteruitgang te verzekeren of ervoor te zorgen dat u onder alle omstandigheden uw maandlasten kunt blijven voldoen – zodat ontslag niet betekent dat u ook uw huis uit moet – neem dan contact met ons op.

Jongeren weten nog steeds weinig over hun pensioen. Ze weten niet bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht, hoe de regeling eruit ziet of naar welk pensioenbedrag ze toewerken.

 

Dit keer komt pensioenuitvoerder BeFrank met dit regelmatig terugkerende nieuws. De pensioenuitvoerder deed onderzoek onder drie generaties over financiële beslissingen. Van de groep van 18 tot 37 jaar (generatie Y en Z) weet 13 procent wie hun pensioenuitvoerder is. Bij de groep van 37 tot 57 jaar ligt dit percentage op 60. Jongeren schatten hun pensioeninkomen later in als ´net voldoende´ of ´ruim voldoende´. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren het op prijs stellen als ze in de communicatie met pensioenuitvoerders en het regelen van pensioenzaken de beschikking hebben over moderne communicatiemiddelen, waaronder WhatsApp, chatbots en online portal.

De huizenprijzen stijgen in 2018 meer dan eerder werd gedacht. De oorzaak daarvan is de krappe huizenmarkt. Komend jaar worden huizen naar verwachting gemiddeld 8 procent duurder dan in 2017.

 

Volgens het Economisch Bureau van ABN Amro wordt daarmee de verwachting fors naar boven bijgesteld. Tot voor kort ging men nog uit van een toename van 6 procent. Aanleiding voor de bijstelling is de sterke stijging van de verkoopprijzen in de eerste maanden van dit jaar. In februari ging het om een stijging van 9,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door de krapte op de woningmarkt is het aantal woningaankopen voor het eerst in jaren afgenomen met 6,2 procent in januari en februari.

Makelaarsvereniging NVM denkt dat de Nederlandse woningmarkt verder zal vastlopen door stagnerende nieuwbouw, een afnemend aanbod en flinke prijsstijgingen. Mensen die overewegen een woning te kopen hebben erg te lijden onder die stapeling van factoren.

 

Het aanbod van huizen in de verkoop is in een jaar tijd met meer dan een derde geslonken naar 73.000. Nederlandse consumenten hebben op dit moment gemiddeld nog keuze uit 4,5 passende woningen. Een jaar eerder had een consument nog de keuze uit 6,1 huizen.

“Als dit zo doorgaat, loopt de boel binnenkort vast”, waarschuwt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Hij roept overheden bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars en taxateurs op mee te denken en in te grijpen. In het eerste kwartaal is het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen verder gedaald. Het aantal transacties lag met 33.800 zo´n 13 procent lager dan een jaar eerder.

De Consumentenbond roept verzekeraars op te stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een verzekering. Als de verzekeraars niet in actie komen hiervoor, moeten er een wettelijke regeling komen, aldus de bond.

 

Voor de meeste contracten geldt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd zich wel aan die regels te houden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat sommige verzekeraars hun klanten opzegkosten berekenen. De opzegkosten zijn soms even hoog als de maandelijkse verzekeringspremie. Vaak staan ze bovendien niet, of onduidelijk in de polisvoorwaarden, aldus de Consumentenbond.


1 2 3 4 18
Laatste berichten

 • Trend van de week

  1 mei 2018

  De kosten van een uitvaart. Daar denken niet veel mensen over na als ze midden in het leven staan. De meesten hebben een uitvaartverzekering en […]

 • Alleenstaande starters weinig kans op woningmarkt

  1 mei 2018

  Alleenstaande starters zijn steeds minder in staat om een hypotheek af te sluiten voor een gemiddelde starterswoning. Uit onderzoek komt naar voren dat het aandeel […]

 • Zorgpremie in 2018 minder hard omhoog dan in 2017

  1 mei 2018

  De gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2018 met 1,8 procent omhoog gegaan. Daarmee is het bedrag minder hard gestegen dan in 2017.   […]

 • Griepepidemie verdubbelt kosten verzuim

  1 mei 2018

  Het ziekteverzuim als gevolg van de griepepidemie die Nederland al maanden teistert, heeft ruim twee keer zo veel gekost als die van het voorgaande jaar. […]

 • Meer ondernemers in geldnood

  1 mei 2018

  Het aantal zelfstandig ondernemers met geldproblemen is in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen. Een kwartaal eerder steeg het aantal zelfstandige ondernemers dat een beroep […]