Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen

10 Jul 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Voor starters blijft het moeilijk om een woning te kopen. De prijzen stijgen snel en het aanbod aan woningen droogt op. Bovendien zijn de hypotheekregels inmiddels zo, dat je een flink bedrag aan eigen geld moet hebben om de woning en alle bijkomende kosten te betalen.

Toch blijkt dat jongeren (tot 25 jaar) prominent vertegenwoordigd zijn in de groep huizenkopers. Vaak helpen ouders mee om een deel van de kosten te dragen. Die hebben meestal extra geld omdat zij in het verleden flink geprofiteerd hebben van de stijgende woningprijzen en nu hun woning hypotheekvrij hebben en bij verkoop een flinke overwaarde te gelde maken. Cijfers van het Kadaster laten zien dat er ook een groeiende groep huizenkopers is die geen hypotheek meer afsluit bij de aankoop en de woning met eigen geld betaalt. Een luxepositie.

Iedereen heeft zijn eigen situatie en eigen overwegingen om een woning te kopen en financieren. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om de huizenmarkt op te gaan? Neem contact met ons op voor een verstandig en deskundig advies.

Er is een groeiende groep huizenkopers die geen hypotheek afsluit bij de aankoop en de woning met eigen geld betaalt. Particulieren kochten in 2016 voor 8,6 miljard euro aan huizen zonder een hypotheek af te sluiten. In 2011 was dit nog 4 miljard euro.

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat vorig jaar voor bijna een derde van de aangekochte appartementen geen hypotheek is afgesloten. Mensen die geen hypotheek nodig hebben, zijn vaak doorstromers, beleggers of ouderen. Zo leende ongeveer de helft van de 70-plussers vorig jaar geen geld bij een bank bij het kopen van een huis. Bijna 43 procent van de hypotheekloze kopers heeft meerdere woningen, 38 procent doorstromer is. Starters op de koopwoningmarkt kopen in slechts 6 procent van de gevallen een woning zonder een hyotheek af te sluiten.

Dat appartementen vaak hypotheekloos worden gekocht, komt volgens het onderzoek doordat deze relatief goedkoop zijn. Bovendien kopen ouderen vaak appartementen en zijn ook eigenaren van meerdere huizen vooral actief in dit segment. Het Kadaster vindt het verder opmerkelijk dat ook vrijstaande woningen relatief vaak zonder hypotheek worden aangekocht.
Vooral in de grote steden, grensgebieden en kustgebieden worden veel hypotheekloze woningaankopen gedaan. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was dit bij ongeveer één op de vier aankopen het geval. In Utrecht lag het aandeel met één op de vijf iets lager.

Het aantal woningverkopen komt dit jaar nog hoger uit dan aanvankelijk werd gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht ten opzichte van 2016 een stijging van het aantal transacties met 15 procent, tegen eerder 5 procent.

Ook de woningprijzen stijgen in 2017 meer dan eerder voorspeld. ABN Amro verwacht een toename van 7 procent in plaats van de 5 procent waar men eerder vanuit ging. Het gemiddelde prijspeil van woningen komt daarmee in de buurt van de piek in 2008. Ook voor 2018 stelt de bank de verwachting bij. De economen denken dat de prijzen volgend jaar met 5 procent stijgen. Tot op heden ging men uit van een lichtere toename (3 procent).

De helft van de zzp-ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl.
Pensioen opbouwen staat bij veel zelfstandigen onderaan de to-dolijst. Slechts 31 procent van de ondervraagden realiseert zich dat ze geen pensioen opbouwen. Bijna de helft van degenen die voorlopig niet van plan zijn iets voor hun pensioen te regelen, geeft hiervoor als belangrijkste reden dat ze daar nu te weinig inkomsten voor hebben. Een kleine driekwart heeft voordat ze zelfstandig werden pensioen bij een werkgever opgebouwd.
De meeste ondervraagden zeggen dat ze vooraf beter geïnformeerd hadden willen worden over de gevolgen van het zelfstandig worden voor hun pensioen. Zeker op het moment waarop ze overwogen om zzp-er te worden of zich registreerden (59%). Daarbij is volgens de ondervraagden een belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur, accountant en boekhouder.

Het plannen van de vakantie leidt op de werkvloer tot ‘verlofstress’, aldus CNV Vakmensen. Veel werknemers blijken last van irritaties en stress te hebben bij de discussies over vakantieroosters met collega´s en leidinggevenden.
De meeste stress doet zich voor rond schoolvakanties als veel werknemers met schoolgaande kinderen tegelijk op vakantie willen. Volgens het zomerse onderzoekje van de vakbond begint het circus van vakantieaanvragen en schuiven voor de zomervakantie vaak al in november. ´´En dan is er vaak ook nog een werkende partner die in datzelfde circus zit. Het is telkens een puzzel om het weer rond te krijgen´´, aldus de voorzitter van de werknemersorganisatie.
Het komt ook voor dat werknemers verplicht worden vakantie te nemen, bijvoorbeeld als er tijdelijk te weinig werk is. 42 procent van de ondervraagden heeft dit wel eens meegemaakt. Van deze groep kan ruim de helft (55 procent) er wel begrip voor opbrengen.

Nederlandse bedrijven zijn slecht op de hoogte van digitale dreigingen. De Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het kabinet, maakt zich zorgen over het ernstige tekort aan cybersecuritykennis en –bewustzijn in het bedrijfsleven.
Alleen de rijksoverheid en organisaties die van essentieel belang zijn in het dagelijks leven, zoals banken en leveranciers van elektriciteit, gas en drinkwater, wisselen belangrijke informatie over digitale dreigingen met elkaar uit. Andere bedrijven en organisaties krijgen die informatie niet. De CSR, adviseert betrokken ministeries, politie en justitie en het bedrijfsleven dringend om dergelijke informatie voortaan te delen. Ook moet haast worden gemaakt met het opzetten van een zogenoemd Digital Trust Centre, dat als informatieknooppunt moet fungeren. Daarnaast pleit het CSR ervoor dat het makkelijker wordt aangifte te doen van cybercrime.

08 Jun 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Ondanks de aantrekkende woningmarkt, worden nog steeds veel woningen met verlies verkocht. Van de groep kopers die tussen 2006 en 2009 een huis kocht, leed ruim de helft verlies bij de verkoop in 2016 of 2017.

 Daarom pleit de Vereniging Eigen Huis (VEH) voor het behoud van de fiscale restschuldregeling behouden. Nu nog steeds staan er heel veel woningen financieel ´onder water´ in Nederland. Volgens VEH is die regeling belangrijk voor mensen die hun huis met verlies verkopen.

De fiscale restschuldregeling is in 2012 ingevoerd. De regeling houdt in dat mensen voor hun restschuld een speciale lening kunnen afsluiten, waarvan de rente aftrekbaar is. Zo hebben zij een lagere maandlasten als ze ondanks een restschuld verhuizen. Eind dit jaar loopt de regeling af, maar dat probeert VEH dus te voorkomen.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn – is het verstandig om nu te verkopen, heeft u dan een restschuld, hoe kunt u daarmee omgaan – maak dan een afspraak met ons.

De Wet DBA wordt sinds de instelling niet gehandhaafd vanwege de onduidelijkheid van de wet. Staatssecretaris Wiebes (Financiën), het brein achter de wet, heeft de opschorting van de handhaving nu verlengd tot 1 juli 2018.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er geldt wel een uitzondering voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet werd daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Omdat er nu een nieuw kabinet gevormd wordt en er niet duidelijk is wat de toekomst van de Wet DBA is, heeft Wiebes de handhaving opgeschort tot ten minste 1 juli 2018.

08 Jun 2017

Behoud regeling restschuld

By There are no tags 0 comments

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil de fiscale restschuldregeling behouden omdat er nog steeds heel veel woningen financieel ´onder water´ staan in Nederland. Volgens VEH is die regeling belangrijkvoor mensen die hun huis met verlies verkopen.

De fiscale restschuldregeling is in 2012 ingevoerd en loopt eind dit jaar af. De regeling houdt in dat mensen voor hun restschuld een speciale lening kunnen afsluiten, waarvan de rente aftrekbaar is. Zo hebben zij een lagere maandlasten als ze ondanks een restschuld verhuizen. Volgens VEH is de woningmarkt in de Randstad inmiddels wel volledig hersteld, maar in de rest van Nederland nog niet. Er staan landelijk nog zo´n 340.000 woningen onder water, aldus VEH. Die mensen zouden zonder de regeling ernstig worden belemmerd om te verhuizen. Ook makelaarsvereniging NVM en De Hypotheekshop pleiten voor het voortzetten van de regeling, zodat huizenbezitters niet per 2018 ´opgesloten´ worden in hun woning.

Werkgevers ontslaan werknemers niet eerder of later sinds de WWZ van kracht is. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kosten van ontslag bij wederzijds goedvinden door onderzoeksbureau SEO Economische Onderzoek.

Door de Wet werk en zekerheid moest het voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper worden om vaste werknemers te ontslaan. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland beweren echter dat de Wwz de kosten en rompslomp bij ontslag door de wet zo sterk zijn toegenomen dat werkgevers huiverig zijn om vaste werknemers te ontslaan. Dat blijkt wel zo te zijn vlak na de introductie van de wet, maar naarmate werkgevers vertrouwder raakten met de regels verdween de terughoudendheid.


1 2 3 4 11
Laatste berichten

 • Trend van de week

  10 juli 2017

  Voor starters blijft het moeilijk om een woning te kopen. De prijzen stijgen snel en het aanbod aan woningen droogt op. Bovendien zijn de hypotheekregels […]

 • Steeds meer woningen gekocht zonder hypotheek

  10 juli 2017

  Er is een groeiende groep huizenkopers die geen hypotheek afsluit bij de aankoop en de woning met eigen geld betaalt. Particulieren kochten in 2016 voor […]

 • Woningverkopen stijgen nog sneller dan gedacht

  10 juli 2017

  Het aantal woningverkopen komt dit jaar nog hoger uit dan aanvankelijk werd gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht ten opzichte van 2016 een […]

 • Helft zzp-ers regelt niets voor pensioen

  10 juli 2017

  De helft van de zzp-ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht […]

 • Vakantieplanning leidt ook al tot werkstress

  10 juli 2017

  Het plannen van de vakantie leidt op de werkvloer tot ‘verlofstress’, aldus CNV Vakmensen. Veel werknemers blijken last van irritaties en stress te hebben bij […]