Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen

13 Sep 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Overhangende takken, een verkeerd geplaatste schutting of geluidsoverlast: iedereen ervaart weleens overlast van zijn buren. Vaak lossen mensen dit onderling wel op, maar niet altijd. Wat als een conflict leidt tot een rechtszaak?
Gemeenten en woningcorporaties zetten steeds vaker buurtbemiddeling in om conflicten tussen buren op te lossen. Dat is soms echt nodig, want de strijd kan behoorlijk uit de hand lopen. Dat is vooral het geval bij complexe burenruzies waar meerdere problemen en psychische problematiek aan ten grondslag liggen. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) nemen complexe conflicten tussen buren toe.
De verhouding met uw buren kan zo verstoord raken dat de rechter eraan te pas moet komen. Maar als u een advocaat inschakelt, betaalt u hem of haar 200 tot 250 euro per uur. Die kostenpost kan enorm oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. U kunt dan rekenen op juridische hulp, van advies en bemiddeling tot daadwerkelijke juridische bijstand in een rechtszaak.
Wilt u weten of en welke rechtsbijstandsverzekering voor u geschikt is? Neem dan contact met ons op voor advies.

13 Sep 2017

Hypotheekrente weer onder 2%

By There are no tags 0 comments

De belangrijkste hypotheekrente op de huizenmarkt, die voor een rentevasteperiode van tien jaar mét Nationale Hypotheekgarantie, is na een korte periode boven de 2% weer onder die grens gedoken.
Door een aantal renteverlagingen komt het gemiddelde tarief nu uit op 1,98%. Anderhalve maand geleden kwam de hypotheekrente voor het eerst in ruim een jaar weer boven de 2%-grens uit. Die ’opleving’ was naar nu blijkt van zeer korte duur. Veel hypotheekaanbieders hebben sindsdien hun rentes weer verlaagd. Ook voor de komende dagen zijn er alweer verlagingen aangekondigd.

13 Sep 2017

Zorgkosten gaan stijgen

By There are no tags 0 comments

Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en persbureau ANP melden op basis van anonieme bronnen dat de komende jaren zowel de zorgpremies als het eigen risico omhoog gaan. Dit zou blijken uit de conceptstukken voor Prinsjesdag.
Het eigen risico stijgt in 2018 mogelijk van 385 naar 400 euro. En het nieuwe kabinet verwacht dat de premie voor de basiszorgverzekering met 6 euro per maand gaat stijgen. Dit zou nodig zijn vanwege de stijgende zorgkosten. Aan de zorg wordt dit jaar 74,5 miljard euro uitgegeven. De kosten stijgen ieder jaar omdat er meer zorg geconsumeerd wordt, onder meer door de vergrijzing van de bevolking. Ook brengen innovaties en dure medicijnen hoge kosten met zich mee.
CDA en ChristenUnie pleitten er in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nog voor het eigen risico te verlagen. De afschaffing of verlaging van het eigen risico zou echter ruim 1 tot bijna 5 miljard euro per jaar kosten. Om de hogere kosten te compenseren, zou de zorgtoeslag in 2018 stijgen met 130 euro per jaar.

13 Sep 2017

Minder kantoorruimte, hogere huren

By There are no tags 0 comments

Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in de Randstad te koop of te huur wordt aangeboden is in de eerste helft van 2017 sterk afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business.
De groei van de Nederlandse economie heeft geleid tot een grotere vraag naar kantoorruimte. Maar in de Randstand daalde het kantorenaanbod juist. Zo nam het beschikbare aantal vierkante meters kantoorruimte in Amsterdam en Utrecht in een halfjaar tijd af met respectievelijk 20 en 12%. De huurprijzen zijn daardoor op veel locaties in de Randstad gestegen. Vooral in het centrum van Amsterdam stegen de huurprijzen in de eerste zes maanden van 2017 sterk.
Opvallend is dat ook de flexibilisering van de kantorenmarkt sterk doorzet. Grote aanbieders van flexibele kantoorruimte bouwen hun aanbod verder uit met nieuwe locaties, waardoor vooral in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam grote kantoorvloeren konden worden verhuurd.

De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) was in augustus op jaarbasis 1,4 procent, meldt het CBS. In juli was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,3 procent.
De CPI is een index die het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Prijzen van bijvoorbeeld koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud zijn hier niet in meegenomen..
De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) was in augustus op jaarbasis iets groter dan in juli. Dit kwam vooral door prijsontwikkeling van kleding en autobrandstoffen. Die stegen op jaarbasis harder in prijs dan in juli. Ook waren vliegtickets in juli iets duurder dan gebruikelijk.

13 Sep 2017

Premies Ziektewet en WGA omhoog

By There are no tags 0 comments

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, nemen in 2018 licht toe.
Om hun werknemers te verzekeren tegen inkomensachteruitgang bij ziekte en arbeidsongeschiktheid dragen alle werkgevers jaarlijks sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Een werkgever kan zich publiek verzekeren via het UWV of het risico privaat afdekken als eigenrisicodrager. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap.
De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De lastenstijging is conform verwachting, omdat de WGA zich nog in een opbouwfase bevindt. De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

29 Aug 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Zo zit je midden in de zomer en zo maken we ons op voor het najaar. Het is alweer bijna de derde dinsdag van september. Prinsjesdag komt eraan, al is het nog ongewis welke Miljoenennota we voorgeschoteld krijgen.

Is het een begroting van het demissionaire kabinet? En welke waarde moeten we daar dan aan hechten? Of kunnen we de komende dagen of weken een nieuw kabinet verwelkomen, die als een razende een begroting voor komend jaar in elkaar moet draaien?

Of er nu wel of niet een nieuw kabinet is, het zorgverzekeringseizoen staat ook alweer op het punt van uitbreken. Komende maanden zullen zorgverzekeraars weer om uw gunst strijden met de allerscherpste premies, de allerbeste voorwaarden en meest uitgebreide dekkingen. Een ding lijkt al wel zeker: de premies gaan verder omhoog. Als onafhankelijk adviseur houden wij in ieder geval alle ontwikkelingen en aanbiedingen voor u in de gaten. Wilt u komende maanden een goed advies over de beste zorgverzekering voor u voor 2018, neem dan voor het einde van het jaar contact met ons op.

De grootste verzekeraar van Nederland, Achmea, gaat ervan uit dat de ziektekostenverzekering volgend jaar duurder wordt. De kleinere zorgverzekeraar DSW die traditioneel als eerste de premie voor het komend jaar bekend maakt, verwacht dat de zorgpremies met gemiddeld 30 euro per jaar stijgen.

Achmea zegt vorig jaar een bedrag van ruim 430 miljoen euro uit de eigen reserves gehaald te hebben om de premiestijging te compenseren. Maar dat is volgens het concern niet meer houdbaar.
De premies van de zorgverzekeringen in 2018 staan nog niet vast, pas in november valt met zekerheid iets over de tarieven te zeggen.

Hypotheekverstrekkers brengen vaak hoge kosten in rekening voor het aanpassen van een hypotheek. De Consumentenbond vindt die kosten veelal onverklaarbaar en zegt dat banken hun hypotheekkanten nogal eens behandelen als melkkoe.

Tussen hypotheekverstrekkers blijken de kosten ook nogal te verschillen. ABN Amro vraagt bijvoorbeeld voor het aanpassen van een hypotheek na echtscheiding 1.050 euro, ING rekent het dubbele. Voor het omzetten van een hypotheekvorm rekent Nationale-Nederlanden volgens de Consumentenbond zelfs vijf keer zoveel als de Rabobank

Koopwoningen waren in juli 7,6 procent duurder dan in juli 2016. De gemiddelde woningprijs is daarmee op jaarbasis iets minder hard gestegen dan in mei en juni.
Volgens het CBS en het Kadaster lag de gemiddelde prijs in mei nog 7,8 procent hoger dan een jaar eerder en in juni was de stijging op jaarbasis 8 procent. In augustus 2008 bereikte de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen een piek. Daarna zakte de prijs tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna laat het gemiddelde een stijgende lijn zijn. In vergelijking met de piek in 2008 lag de prijs in juli nog wel 6,1 procent lager. In vergelijking met het dal in 2013 is de prijs bijna een vijfde (19,5 procent) hoger.


1 2 3 4 13
Laatste berichten

 • Trend van de week

  13 september 2017

  Overhangende takken, een verkeerd geplaatste schutting of geluidsoverlast: iedereen ervaart weleens overlast van zijn buren. Vaak lossen mensen dit onderling wel op, maar niet altijd. […]

 • Hypotheekrente weer onder 2%

  13 september 2017

  De belangrijkste hypotheekrente op de huizenmarkt, die voor een rentevasteperiode van tien jaar mét Nationale Hypotheekgarantie, is na een korte periode boven de 2% weer […]

 • Zorgkosten gaan stijgen

  13 september 2017

  Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en persbureau ANP melden op basis van anonieme bronnen dat de komende jaren zowel de zorgpremies als het eigen risico […]

 • Minder kantoorruimte, hogere huren

  13 september 2017

  Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in de Randstad te koop of te huur wordt aangeboden is in de eerste helft van 2017 sterk afgenomen. […]

 • Prijzen in augustus gemiddeld 1,4 procent hoger

  13 september 2017

  De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) was in augustus op jaarbasis 1,4 procent, meldt het CBS. In juli was de prijsstijging ten opzichte van een […]