Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen

16 apr 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De regels voor de arbeidsmarkt gaan weer op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het onder meer voor werkgevers makkelijker maken om mensen te ontslaan.

 

Op dit moment kan een werknemer alleen worden ontslagen als aan één van acht ontslaggronden volledig wordt voldaan. Een grond is als een arbeidsplaats om bedrijfseconomische redenen vervalt, als de werknemer langdurig verzuimt of werk weigert. Koolmees wil dat werkgevers ook iemand kunnen ontslaan als niet aan een van de acht is voldaan, maar er wel van een ´optelsom´ sprake is.

 

De versoepeling van het ontslagrecht neemt volgens Koolmees drempels weg om mensen in dienst te nemen. Volgens de minister staan nu sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Een soepel werkende arbeidsmarkt is altijd prima natuurlijk, maar op dit moment is het vooral het gebrek aan personeel dat een soepele werking in de weg staat.

 

Minder zekerheid bij uw werkgever is misschien aanleiding om zelf voor wat meer financiële zekerheid te zorgen. Als u wilt weten welke mogelijkheden u heeft om zich tegen inkomensachteruitgang te verzekeren of ervoor te zorgen dat u onder alle omstandigheden uw maandlasten kunt blijven voldoen – zodat ontslag niet betekent dat u ook uw huis uit moet – neem dan contact met ons op.

Jongeren weten nog steeds weinig over hun pensioen. Ze weten niet bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht, hoe de regeling eruit ziet of naar welk pensioenbedrag ze toewerken.

 

Dit keer komt pensioenuitvoerder BeFrank met dit regelmatig terugkerende nieuws. De pensioenuitvoerder deed onderzoek onder drie generaties over financiële beslissingen. Van de groep van 18 tot 37 jaar (generatie Y en Z) weet 13 procent wie hun pensioenuitvoerder is. Bij de groep van 37 tot 57 jaar ligt dit percentage op 60. Jongeren schatten hun pensioeninkomen later in als ´net voldoende´ of ´ruim voldoende´. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren het op prijs stellen als ze in de communicatie met pensioenuitvoerders en het regelen van pensioenzaken de beschikking hebben over moderne communicatiemiddelen, waaronder WhatsApp, chatbots en online portal.

De huizenprijzen stijgen in 2018 meer dan eerder werd gedacht. De oorzaak daarvan is de krappe huizenmarkt. Komend jaar worden huizen naar verwachting gemiddeld 8 procent duurder dan in 2017.

 

Volgens het Economisch Bureau van ABN Amro wordt daarmee de verwachting fors naar boven bijgesteld. Tot voor kort ging men nog uit van een toename van 6 procent. Aanleiding voor de bijstelling is de sterke stijging van de verkoopprijzen in de eerste maanden van dit jaar. In februari ging het om een stijging van 9,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door de krapte op de woningmarkt is het aantal woningaankopen voor het eerst in jaren afgenomen met 6,2 procent in januari en februari.

Makelaarsvereniging NVM denkt dat de Nederlandse woningmarkt verder zal vastlopen door stagnerende nieuwbouw, een afnemend aanbod en flinke prijsstijgingen. Mensen die overewegen een woning te kopen hebben erg te lijden onder die stapeling van factoren.

 

Het aanbod van huizen in de verkoop is in een jaar tijd met meer dan een derde geslonken naar 73.000. Nederlandse consumenten hebben op dit moment gemiddeld nog keuze uit 4,5 passende woningen. Een jaar eerder had een consument nog de keuze uit 6,1 huizen.

“Als dit zo doorgaat, loopt de boel binnenkort vast”, waarschuwt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Hij roept overheden bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars en taxateurs op mee te denken en in te grijpen. In het eerste kwartaal is het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen verder gedaald. Het aantal transacties lag met 33.800 zo´n 13 procent lager dan een jaar eerder.

De Consumentenbond roept verzekeraars op te stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een verzekering. Als de verzekeraars niet in actie komen hiervoor, moeten er een wettelijke regeling komen, aldus de bond.

 

Voor de meeste contracten geldt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd zich wel aan die regels te houden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat sommige verzekeraars hun klanten opzegkosten berekenen. De opzegkosten zijn soms even hoog als de maandelijkse verzekeringspremie. Vaak staan ze bovendien niet, of onduidelijk in de polisvoorwaarden, aldus de Consumentenbond.

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het werkgevers makkelijker maken om mensen te ontslaan. In zijn plannen voor de arbeidsmarkt schrijft Koolmees dat ontslag ook mogelijk moet zijn als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

 

Op dit moment kan een werknemer alleen worden ontslagen als er aan één van de acht ontslaggronden volledig wordt voldaan. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een arbeidsplaats om bedrijfseconomische redenen vervalt, als de werknemer langdurig verzuimt of werk weigert. Koolmees wil dat werkgevers ook iemand kunnen ontslaan als niet aan een van de acht is voldaan, maar er wel van een ´optelsom´ sprake is. Dan is er bij ontslag een hogere ontslagvergoeding verschuldigd.

 

De versoepeling van het ontslagrecht neemt volgens Koolmees drempels weg om mensen in dienst te nemen. Volgens de minister staan nu sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Hij wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk moet flexwerk mogelijk blijven waar het nodig is. Zijn plannen voor een nieuw arbeidsrecht moeten in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komen. Daarin staat ook dat werknemers vanaf de eerste dag, dus al in hun proeftijd, recht krijgen op een ontslagvergoeding. Na een lang dienstverband wordt die vergoeding wel lager dan nu.

Verder krijgen werkgevers ruimere mogelijkheden voor tijdelijke contracten. Nu mogen er aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in twee jaar. Dat wordt drie jaar. Bij seizoenswerk wordt de verplichte pauze na drie tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden. Koolmees wil de wet nog voor de zomer naar de Raad van State sturen voor advies en daarna naar de Tweede Kamer.

Meer dan de helft van de ondernemers tussen de 18 en 34 jaar weet niet dat de premie voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) aftrekbaar is van de belasting. Oudere ondernemers zijn beter op de hoogte.

 

Bijna 60 procent van de jonge ondernemers zegt niet te weten dat de AOV-premie aftrekbaar is. Van de ondernemers tussen 35 en 49 jaar weet 65 procent dat wel. Uit de Ondernemersbarometer van verzekeraar Allianz blijkt ook dat de meeste ondernemers er nog steeds voor kiezen geen AOV af te sluiten. Circa 8 op de 10 ondernemers (78 procent) heeft geen AOV afgesloten. Onder ondernemers met een groot bedrijf is het percentage AOV-verzekerden het grootst: 62 procent van de ondernemers in het groot mkb is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid ten opzichte van 37 procent van de kleine mkb’ers en 17 procent van de zzp’ers.

26 mrt 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De woningprijzen zitten alweer bijna op het niveau van voor de economische crisis. Een procentje onder het hoogtepunt uit augustus 2008. Voor mensen die willen verkopen is dat op zich goed nieuws, vooral als je na de verkoop gaat huren.

Voor wie op zoek is naar een eerste koopwoning, is de woningmarkt uiterst onvriendelijk. De hypotheekrente is weliswaar nog steeds erg laag, maar de prijzen zijn dus erg hoog. En er is ook nauwelijks beweging – het aantal beschikbare koopwoningen is erg laag. In februari van dit jaar werden 16.094 woningen verkocht en dat is bijna 10 procent minder dan een jaar eerder.

Heeft u verhuisplannen? Bent u op zoek naar een geschikte koopwoning? Kijk dan goed naar uw hypotheekmogelijkheden. Hoeveel geld moet u zelf meebrengen voor de kosten koper, hoeveel kunt u maximaal financieren, is NHG mogelijk? Neem voor een goed en onafhankelijk advies tijdig contact met ons op.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) profiteren minder van de lastenverlichtingen dan werkenden in loondienst. Volgens adviseurs en accountants profiteert iemand in loondienst zes tot tien keer meer dan een mkb-ondernemer.

De experts schrijven dat in een brief aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het kabinet vervangt de huidige belastingschijven. Er komen twee nieuwe belastingschijven en het hoogste tarief wordt verlaagd van 52 procent naar 49,5 procent. Maar mkb-ondernemers die aangifte doen in box 1 van de inkomstenbelasting mogen hun mkb-winstvrijstelling van 14 procent niet in dit toptarief gebruiken. De maximale belastingdruk voor deze ondernemers daalt daardoor in werkelijkheid van 44,72 procent nu naar 44,32 procent. aldus de brief. Ook ondernemers die met hun bv aangifte doen in box 2 profiteren relatief minder. De twee tarieven van de vennootschapsbelasting gaan weliswaar van 20 procent naar 16 procent (over de eerste 200.000 euro) en van 25 procent naar 21 procent (het bedrag boven 200.000 euro), maar het tarief dat directeur-grootaandeelhouders betalen over hun uitgekeerde winst gaat juist omhoog.

De regels voor een fiets van de zaak worden minder ingewikkeld. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën wil een systeem van forfaitaire bijtelling invoeren. Daardoor hoopt hij meer forenzen op de fiets te krijgen.

Wie een fiets van de zaak ook privé gebruikt, moet precies bijhouden hoeveel kilometers voor werk afgelegd wordt en hoeveel in de vrije tijd. Over die privékilometers moet belasting betaald worden. Daarvan kunnen kosten voor onderhoud en verzekeringen weer afgetrokken worden. De staatssecretaris wil vanaf 1 januari 2020 mensen met een fiets van de zaak een zogeheten bijtelling laten betalen, een vergelijkbaar systeem zoals dat nu voor leaseauto´s geldt. De leasefiets mag straks naast de auto van de zaak gebruikt worden. Juist die combinatie moet het aantrekkelijker maken om een deel van de week fietsend naar het werk te gaan in plaats van met de auto.


1 2 3 4 17
Laatste berichten

 • Trend van de week

  16 april 2018

  De regels voor de arbeidsmarkt gaan weer op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het onder meer voor werkgevers makkelijker maken om mensen […]

 • Jongeren nauwelijks op de hoogte van pensioen

  16 april 2018

  Jongeren weten nog steeds weinig over hun pensioen. Ze weten niet bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht, hoe de regeling eruit ziet of naar […]

 • Huizenprijzen stijgen nog sneller dan gedacht

  16 april 2018

  De huizenprijzen stijgen in 2018 meer dan eerder werd gedacht. De oorzaak daarvan is de krappe huizenmarkt. Komend jaar worden huizen naar verwachting gemiddeld 8 […]

 • NVM ziet woningmarkt verder vastlopen

  16 april 2018

  Makelaarsvereniging NVM denkt dat de Nederlandse woningmarkt verder zal vastlopen door stagnerende nieuwbouw, een afnemend aanbod en flinke prijsstijgingen. Mensen die overewegen een woning te […]

 • Consumentenbond in geweer tegen opzegkosten schadeverzekeringen

  16 april 2018

  De Consumentenbond roept verzekeraars op te stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een verzekering. Als de verzekeraars niet in actie komen […]