Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen

06 feb 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De pensioenen staan sinds een jaar of tien onder druk. Omdat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onvoldoende is, kunnen pensioenen niet geïndexeerd worden en dreigt soms zelfs een korting op de uitkeringen.

Het beeld van onze pensioenen is daardoor heel anders dan vroeger, toen iedereen er klakkeloos op vertrouwde dat het wel goed zat met zijn pensioen. We zijn wijzer geworden en beseffen dat er geen garanties zijn. Om dat te onderstrepen, worden pensioenoverzichten vanaf volgend jaar aangepast. In plaats van één bedrag, worden er dan drie bedragen getoond, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

Voor wie nu al pensioen ontvangt, is het lastig het inkomen verder op te krikken. Als er ruimte voor is, zou u extra kunnen aflossen op de hypotheek. Bent u nog relatief jong? Dan heeft u meer mogelijkheden uw pensioenvooruitzichten te verbeteren door te sparen, te verzekeren en door aanpassingen in uw hypotheek. Wij adviseren u graag over de maatregelen die in uw situatie het beste uitpakken.

Steeds vaker durven verkopers het aan om eerst een nieuw huis te kopen en dan pas de oude woning te verkopen. Liefst 60 procent van de doorstromers kiest daarvoor, meldt De Hypotheekshop.

Wie zijn nieuwe droomhuis door de krapte al niet meer kan vinden, neemt een extra hypotheek of lening voor een verbouwing, of om bijvoorbeeld zonnepanelen mee te financieren, constateert de adviesketen.

Het begin van het nieuwe jaar is meestal een rustige periode op de hypothekenmarkt. Maar dit jaar werd bijna 10.000 keer vaker een hypotheek aangevraagd dan in januari 2017. Huizenkopers hebben vaak gewacht omdat de kostengrens voor NHG op 1 januari omhoog zou gaan naar 265.000 euro. Dat het maximale leenbedrag naar 100% van de woningwaarde daalde, dat had minder invloed op de woningverkoop in december.

Verzekeraars verschillen in de mogelijkheid die zij verzekerden bieden om de schadevrije jaren van de autoverzekering over te zetten naar hun kind. Lang niet elke verzekeraar staat dat toe.

Dat blijkt uit een overzicht van de Consumentenbond. Bij slechts negen van de 26 onderzochte verzekeraars kunnen verzekerden, soms met beperkingen, de schadevrije jaren overzetten naar hun kind. Het kind moet dan wel een regelmatige bestuurder van de auto zijn en op hetzelfde adres als de hoofdbestuurder ingeschreven staan. Bovendien kunnen verzekeraars het aantal schadevrije jaren aanpassen aan de leeftijd van het kind. Bijvoorbeeld naar het aantal jaren dat een kind het rijbewijs heeft of de tijd dat het ingeschreven staat als regelmatige bestuurder.

Het overzetten van schadevrije jaren naar de partner is gemakkelijker. Het gros van de verzekeraars werkt bij overlijden, scheiding of als de hoofdbestuurder niet meer kan rijden vrij soepel mee aan een overdracht.

Huurders in de vrije sector die hun huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie, kregen het afgelopen jaar vaak een huurverlaging voor elkaar. Gemiddeld daalde de huur met 278 euro per maand.

Huurders met een vrije sector huurcontract kunnen in het eerste half jaar de huurprijs van hun huurwoning laten controleren als blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan 710,68 euro, de zogeheten liberalisatiegrens. Valt de woning niet in de vrije sector, dan wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS. Volgens de Woonbond is de “toets aanvangshuur”, zoals de procedure heet, onbekend bij veel huurders.

Dat is jammer, want van de 113 gevallen kreeg 58 procent van de huurders gelijk, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. De bond roept huurders op bij een nieuw contract op de vrije huurmarkt altijd even te controleren of de huurprijs niet te hoog is. Daarnaast pleit de huurdersorganisatie voor het aan banden leggen van de hoge huurprijzen in de vrije sector.

Een beginnend bestuurder van 18 jaar betaalt al snel 1.800 tot 2.000 euro per jaar aan premie voor een autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van Geld.nl.

De site onderzocht wat jonge automobilisten betalen voor een WA-verzekering voor Volkswagen Golf uit 2008 en voor een Renault Clio uit 2007. Uit het onderzoek bleek dat de premies zeer hoog liggen voor 18-jarige bestuurders, tot wel 200 procent hoger dan bij een bestuurder van 25 jaar die ook geen schadevrije jaren heeft. Naast de premieverschillen zijn er ook autoverzekeraars waarbij 18-jarigen niet welkom zijn.

De hogere premie is te verklaren uit het feit dat bestuurders van 18 jaar een grotere kans hebben om een ongeval te veroorzaken dan iemand van 25 jaar of ouder. Toch kunnen de jonge bestuurders veel besparen door verzekeringen te (laten) vergelijken.

06 feb 2018

Beter inzicht in pensioen

By There are no tags 0 comments

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarom moeten pensioenfondsen en verzekeraars vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook het pensioenbedrag bij mee- of tegenvallende resultaten. Dat staat in een brief over pensioencommunicatie die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wie inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt nu nog één bedrag te zien bij ‘te bereiken pensioen’. Dat worden straks drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Op die manier ontstaat een beter inzicht in het mogelijke pensioenbedrag per maand. Dat draagt volgens minister Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Het overgrote deel van de zzp’ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd.

Maar liefst 60% van de zzp’ers weet niet wat de verklaring inhoudt. Dat blijkt uit de ZZP Succes Index van bureau GfK in opdracht van ABN Amro. Een meerderheid juicht toe dat de wet DBA is afgeschaft. Ze zijn er echter nog niet uit of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Veruit de meeste wagen zich dan ook niet aan een voorspelling of opdrachtgevers minder terughoudend worden om zzp’ers in te schakelen.

De opdrachtgeversverklaring moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de zzp’er aangaan. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont.

06 feb 2018

Hoogste producentenvertrouwen ooit

By There are no tags 0 comments

Het producentenvertrouwen ging van 8,9 in december naar 10,3 in januari, maakt het CBS bekend. Nooit eerder waren industriële ondernemers zo optimistisch.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2018 de hoogste waarde (10,3) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten in de industrie waren in januari positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Daarentegen waren ze minder positief over hun orderportefeuille. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

08 jan 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Het nieuwe jaar begon met vuurwerk- en stormschade. Verzekeraars zagen daardoor naar schatting binnen drie dagen al voor zo’n 21 miljoen euro aan schadeclaims op zich afkomen. Het gaat dan om schade aan huizen en auto’s.

U als consument vertrouwt erop dat schade aan uw woning, uw inboedel en uw auto vergoed wordt door de opstal- en inboedel- en autoverzekering. Of dat zo is en hoe ruimhartig de vergoedingen zijn, hangt af van uw dekkingen. Als u eenvoudige verzekeringen kiest met een hoog eigen risico, betaalt u een groter deel van de schade zelf dan wanneer u de meest uitgebreide dekking heeft met een laag eigen risico.

Toen u uw verzekeringen afsloot, heeft u een keuze gemaakt. Misschien was een lage premie toen belangrijker dan een uitgebreide dekking. Bent u inmiddels anders gaan denken over uw schadeverzekeringen? Klop dan bij ons aan om uw polissen te laten doorlichten. Wij gaan voor u na of de dekkingen nog aansluiten bij uw wensen. Is dat niet zo, dan zoeken we naar beter passende verzekeringen. En uiteraard letten we dan ook op scherpe premies.

Doordat het besteedbaar inkomen dit jaar naar verwachting toeneemt en de rente laag blijft, wordt de betaalbaarheid van koopwoningen beter. Daardoor zullen de huizenprijzen blijven stijgen. Dat verwachten economen van ABN Amro.

ABN Amro denkt dat de economische groei de komende jaren extra wordt aangezwengeld door het overheidsbeleid. De werkloosheid gaat verder omlaag en de lonen stijgen licht. De vraag naar koopwoningen zal daardoor stijgen, terwijl de voorraad bestaande woningen die te koop worden aangeboden kleiner wordt en qua samenstelling matig aansluit bij de vraag. Ook blijft de nieuwbouwproductie achter bij de woningbehoefte. De woningmarkt zal dus nog krapper worden. Dit is reden voor ABN Amro om de prijsramingen voor 2018 en 2019 met één procentpunt te verhogen naar respectievelijk 6% en 5%.


1 2 3 4 16
Laatste berichten

 • Trend van de week

  6 februari 2018

  De pensioenen staan sinds een jaar of tien onder druk. Omdat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onvoldoende is, kunnen pensioenen niet geïndexeerd worden en dreigt […]

 • Weer vaker eerst kopen, dan verkopen

  6 februari 2018

  Steeds vaker durven verkopers het aan om eerst een nieuw huis te kopen en dan pas de oude woning te verkopen. Liefst 60 procent van […]

 • Schadevrije jaren niet altijd over te zetten naar kind

  6 februari 2018

  Verzekeraars verschillen in de mogelijkheid die zij verzekerden bieden om de schadevrije jaren van de autoverzekering over te zetten naar hun kind. Lang niet elke […]

 • Huur laten toetsen kan lucratief zijn

  6 februari 2018

  Huurders in de vrije sector die hun huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie, kregen het afgelopen jaar vaak een huurverlaging voor elkaar. Gemiddeld daalde de […]

 • Jongere betaalt erg veel voor autoverzekering

  6 februari 2018

  Een beginnend bestuurder van 18 jaar betaalt al snel 1.800 tot 2.000 euro per jaar aan premie voor een autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van […]