Nieuws

U bent hier: Home » Artikelen

06 nov 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Iemand die in 2023 65 jaar oud, heeft een gemiddelde levensverwachting van nog 20,5 jaar. Dat was in eerdere prognoses van het CBS nog 20,7 jaar. Onze levensverwachting is dus iets afgenomen, tenminste in vergelijking met eerdere voorspellingen.

Die levensverwachting is belangrijk voor de AOW-leeftijd. Zoals u weet gaat de AOW-leeftijd gestaag omhoog. Naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021, daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd voor 2023 moet nog vastgesteld worden en dat gebeurt dus op basis van de iets naar beneden bijgestelde levensverwachting.

U hoeft niet treurig te zijn over de verlaagde levensverwachting. We worden steeds ouder, ook gemiddeld. Nederlanders die in 2016 65 jaar waren, hadden toen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting is alweer ruim vijf jaar hoger dan die van 65-jarigen in 1956. Verder was in 1950 de kans voor 65-jarigen om uiteindelijk negentig te worden 9 procent, nu is dat 31 procent. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u kijken op welke leeftijd u (waarschijnlijk) AOW krijgt.

Wilt u eens met een onafhankelijke deskundige praten over uw plannen na uw AOW-leeftijd en over uw financiële situatie dan – en hoe die misschien beter kan – neem dan contact met ons op.

 

 

06 nov 2017

Zorgpremie loopt flink op tot 2021

By There are no tags 0 comments

Als het kabinet Rutte de komende vier jaar het uitgestippelde beleid voortzet, zal de zorgpremie naar 1.600 euro per persoon in 2021. Het eigen risico blijft dan de komende jaren 385 euro.Dat berekende het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB gaat het om een premieverhoging van ruim 300 euro in vergelijking met de gemiddelde premie van 1.290 euro dit jaar. De bevriezing van het eigen risico op 385 euro werd begin oktober nog snel doorgevoerd, op verzoek van de partijen die toen nog onderhandelden over Rutte III.

06 nov 2017

Haast geboden voor 2017 hypotheek

By There are no tags 0 comments

Consumenten die van plan zijn dit jaar nog een huis te kopen, moeten rekening houden met de eindejaarsdrukte bij geldverstrekkers.

Banken en verzekeraars waarschuwen dat als een hypotheekaanvraag niet volledig is verwerkt in 2017, de hypotheeknormen van 2018 mogelijk gelden.

De hypotheeknormen van 2018 kunnen ertoe leiden dat er een minder hoge hypotheek afgesloten kan worden. Een hypotheekverstrekker meldt: “Anders dan in sommige media is gemeld, gaat voor veel mensen, en vooral voor hypotheken tot de NHG-grens, gelden dat ze op basis van de normen 2018 minder kunnen lenen dan op basis van de normen 2017. In een groot aantal situaties kunnen mensen al snel 4.000 tot 6.000 euro minder lenen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat een hypotheek wel haalbaar is volgens de normen van 2017, maar niet op die van 2018. Wanneer er dan niet extra spaargeld achter handen is, kan dit zelfs betekenen dat men het huis niet kan kopen.”

Voor wie zeker wil zijn dat de normen van 2017 gelden voor de hyotheek, is het van belang dat het gehele hypotheekaanvraagtraject nog in 2017 doorlopen wordt. Het passeren van de hypotheekakte kan dan wel in 2018 plaatsvinden. Het gehele traject houdt in: dat de geldverstrekker na het uitbrengen van het renteaanbod eerst alle benodigde documenten binnen moet hebben om vervolgens de hypotheek te kunnen beoordelen en uiteindelijk een bindende offerte uit te brengen. Tussen het moment van het uitbrengen van een renteaanbod en een bindende offerte kan al snel enkele weken zitten.

Het verhogen van de eigen bijdrage voor thuiszorg remt nauwelijks de vraag naar zorg. Als de eigen bijdrage 10 procent hoger wordt, leidt dat tot een afname van 2,5 procent in de thuiszorgvraag.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) na analyse van gegevens uit 2013. In dit jaar werd de vermogensinkomensbijtelling ingevoerd waardoor mensen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage moesten gaan betalen. Uit eerdere enquêtes kwam naar voren dat een kwart van de ouderen en langdurig zieken zorg zou gaan mijden als de eigen bijdrage hoger zou worden. Dat blijkt nu niet (helemaal) te kloppen, aldus het CPB: “Er is wel een effect, maar er is geen bewijs gevonden voor het op grote schaal mijden van zorg.”

Bij het belasten van vermogen gaat de Belastingdienst meer rekening houden met het daadwerkelijke rendement. Dat scheelt vermogende mensen naar verwachting enkele tientallen tot honderden euro’s aan belasting.

De Belastingdienst zal bij de berekening van de vermogensrendementheffing uitgaan van een gemiddelde spaarrente van 0,35 procent. Nu is dat nog 1,63 procent. De nieuwe manier van berekenen was al aangekondigd in het akkoord van het kabinet-Rutte III. De Belastingdienst gaat meer rekening houden met de extreem lage rente die spaarders momenteel krijgen over hun vermogen. Tot nu toe werd naar de gemiddelde spaarrente van vijf jaar gekeken. Voortaan is dat nog maar een jaar. Het kabinet kondigde eerder al aan het belastingvrije deel van het vermogen te verhogen van 25.225 euro naar 30.000 euro.

02 nov 2017

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

We gaan weer richting zorgverzekeringseizoen. In de komende weken zullen zorgverzekeraars hun nieuwe polissen en premies bekend maken. U heeft vervolgens nog tot het einde van het jaar om te bepalen of u overstapt of blijft zitten waar u zit.

Over het algemeen zijn verzekerden tevreden over hun zorgverzekeraar. De Consumentenbond ondervroeg ruim tienduizend leden en gemiddeld geven die hun verzekeraar een voldoende. Vooral kleinere verzekeraars scoren goed. Die krijgen gemiddeld een 7,6 voor de dienstverlening. Grotere verzekeraars krijgen een iets lager cijfer.

In de komende weken zullen de verzekeraars weer om uw aandacht en gunst strijden. Enorm uitgebreide dekkingen, fantastische afhandeling, superscherpe premies; u zult het allemaal langs horen komen. Als u eens wilt overleggen of u goed verzekerd bent of dat er misschien een beter alternatief is voor u en uw gezin, neem dan contact met ons op.

Consumenten geven hun zorgverzekeraar een voldoende. Vooral de kleinere verzekeraars scoren goed in een onderzoek van de Consumentenbond naar de klanttevredenheid in de periode van 2012 tot en met 2016.

De Consumentenbond ondervroeg ruim tienduizend leden. Gemiddeld beoordelen die hun zorgverzekeraar met een 7,6 voor de dienstverlening. Kleine verzekeraars DSW, ONVZ en PNOzorg scoorden het best. De vier grote verzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis deden het minder goed.
Consumenten zijn vooral tevreden over de afhandeling van declaraties. In 2012 had 80 procent geen problemen met uitbetalingen. In 2016 is dit aandeel gestegen naar ruim 90 procent. Klanten zijn het minst tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de verschillende verzekeringen.
Uit het onderzoek bleek verder dat de respondenten steeds minder aanvullende verzekeringen afsluiten, en dat meer verzekerden hun eigen risico vrijwillig verhogen. In 2012 deed nog maar 6 procent dit, in 2012 is dit aandeel verdubbeld naar 12 procent. Ruim twee derde van de consumenten is nog nooit van zorgverzekeraar gewisseld. Tevredenheid over de eigen zorgverzekeraar is daar een belangrijke reden voor, maar ook behoud van de collectiviteitskorting, die bijvoorbeeld via werkgevers wordt aangeboden, speelt een rol.

Nederlandse hypotheekbezitters zitten minder vaak in de problemen vanwege hun hypotheek. Een half jaar geleden hadden nog 105.000 huishoudens een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek, per 1 oktober waren er 90.600.

Volgens het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR, dat het aantal mensen met hypotheekproblemen registreert, is dit het tiende achtereenvolgende kwartaal van daling. Wel is het aantal probleemgevallen onder hypotheekbezitters nog zo´n derde hoger dan vijf jaar geleden. Stichting BKR noteerde in juli 2015 voorlopig de meeste mensen met hypotheekproblemen: 113.000. Volgens de stichting is het niet iets wat alleen slechts de laagste inkomens treft; ook de hogere middeninkomens hebben geregeld betalingsproblemen. Volgens BKR Nederland relatief weinig hypotheekachterstanden.

In het derde kwartaal heeft 48 procent van de banken hun hypotheekcriteria versoepeld. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

In de driemaandelijkse Bank Lending Survey van DNB wordt banken gevraagd naar hun mening over kredietverlening aan huishoudens en bedrijven én de criteria die ze daarbij hanteren. Door toegenomen concurrentie en minder risico´s bij de verstrekking hanteert ongeveer de helft van de banken mildere criteria.
De vraag naar woninghypotheken is gestegen in het derde kwartaal van 2017. Het aantal banken dat een stijging signaleert, 53 procent, is wel gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. Toen was dat aandeel nog 72 procent.

Van alle werkenden zijn zelfstandigen het meest tevreden met hun werk. Daarna volgen vaste werknemers en flexibele werknemers. Uitzendkrachten zijn het minst tevreden. Dit meldt het CBS.

In 2016 was 81 procent van de zelfstandigen tevreden met het werk dat ze deden. Van werknemers met een vast dienstverband was dat 78 procent. Binnen de groep flexibele werknemers gold dit voor bijna driekwart. Van de uitzendkrachten was 66 procent tevreden, het laagste percentage van alle flexibele werknemers. Een relatief groot deel van de uitzendkrachten gaf aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen en dat was een belangrijke reden voor de relatieve ontevredenheid.


1 2 3 4 14
Laatste berichten

 • Trend van de week

  6 november 2017

  Iemand die in 2023 65 jaar oud, heeft een gemiddelde levensverwachting van nog 20,5 jaar. Dat was in eerdere prognoses van het CBS nog 20,7 […]

 • Zorgpremie loopt flink op tot 2021

  6 november 2017

  Als het kabinet Rutte de komende vier jaar het uitgestippelde beleid voortzet, zal de zorgpremie naar 1.600 euro per persoon in 2021. Het eigen risico […]

 • Haast geboden voor 2017 hypotheek

  6 november 2017

  Consumenten die van plan zijn dit jaar nog een huis te kopen, moeten rekening houden met de eindejaarsdrukte bij geldverstrekkers. Banken en verzekeraars waarschuwen dat […]

 • Hogere eigen bijdrage remt zorgvraag nauwelijks

  6 november 2017

  Het verhogen van de eigen bijdrage voor thuiszorg remt nauwelijks de vraag naar zorg. Als de eigen bijdrage 10 procent hoger wordt, leidt dat tot […]

 • Vermogensrendementheffing gaat komend jaar omlaag

  6 november 2017

  Bij het belasten van vermogen gaat de Belastingdienst meer rekening houden met het daadwerkelijke rendement. Dat scheelt vermogende mensen naar verwachting enkele tientallen tot honderden […]