Nieuws

GoodChoice
Nieuws
AFM wil pensioenplicht voor zzp'ers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van mening dat zelfstandigen desnoods gedwongen moeten worden om pensioen op te bouwen. Dat blijkt uit de pensioenvisie die de AFM naar buiten heeft gebracht.

“Het is in het huidige pensioenstelsel niet langer uit te leggen dat sommige werkenden wel en andere niet verplicht zijn om pensioen op te bouwen,” schrijft de AFM. “Honderdduizenden zelfstandigen vallen nu nog buiten de verplichting en dreigen geen enkel pensioen op te bouwen.” De AFM ziet het als een goede eerste stap dat zzp’ers vrijwillig kunnen deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wanneer blijkt dat hier onvoldoende gebruik van wordt gemaakt dan ligt “een algehele verplichtstelling” volgens de AFM voor de hand.

FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk geeft aan al langer te waarschuwen voor de dagelijkse groei van de groep mensen die geen pensioen opbouwt. Hij noemt het dan ook terecht dat AFM hierover bericht.  ZZP Nederland keurt het advies van de AFM af. “Natuurlijk is het altijd goed een balletje op te werpen over bepaalde zaken, maar op een terrein waar je als overheidsorganisatie geen bevoegdheid hebt is adviseren in het openbaar absoluut niet passend”, aldus de belangenorganisatie.

Bron: FTP Webnieuws

%d bloggers liken dit: