Loondienst

Arbeidsongeschiktheids-
verzerkering

Met een loondienst of werknemers AOV bescherm jij jezelf als werknemer tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Loondienst

Arbeidsongeschiktheids-
verzerkering

Met een loondienst of werknemers AOV bescherm jij jezelf als werknemer tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Wat houdt een AOV in?

Kun je door een ziekte of ongeval je werk niet meer uitvoeren? Dan betaalt je werkgever meestal de eerste 2 jaar je loon door. Kun je daarna nog steeds niet werken? Dan is er de AOV voor werknemers die hoge terug val in loon kan opvangen. Je wordt niet alleen financieel geholpen maar ook bij re-integratie.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag informeren wij u over de verschillende risico’s en bijbehorende mogelijkheden om deze af te dekken. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55 of vul het formulier hieronder in.