Zelfstandig

Arbeidsongeschiktheids-
verzerkering voor medische beroepen.

Als ZZP-er, maar ook als directeur grootaandeelhouder, bent u ondernemer. Voor eigen rekening en risico. In het geval dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval heeft dit directe gevolgen voor u.

Zelfstandig

Arbeidsongeschiktheids-
verzerkering voor medische beroepen.

Als ZZP-er, maar ook als directeur grootaandeelhouder, bent u ondernemer. Voor eigen rekening en risico. In het geval dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval heeft dit directe gevolgen voor u.

Wat houdt een AOV in?

Als u wegvalt moet er vervanging worden geregeld én worden betaalt. U bent zelfstandig ondernemer en u dient zelf een vangnet te creëren voor het geval u (blijvend) arbeidsongeschikt wordt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt hier een oplossing voor.

 

Welke AOV heb ik nodig?

Verschillende soorten verzekeraars bieden een AOV aan. Een AOV is een kostbare verzekering wat vaak voor langere tijd wordt afgesloten. Het afsluiten van een AOV is maatwerk, wij geven de financiële gevolgen van uw keuzes weer en voorzien u van deskundig advies. Als u geen kennis en ervaring van verzekeringen heeft is het een lastig onderwerp. U zit waarschijnlijk met een aantal van de volgende vragen:

1.      Welke verzekeraar is het beste voor mij?
2.      Wat is de dekking van de AOV?
3.      Wat is de hoogte van het verzekerde bedrag?
4.      Zit er ook een eigen risicotermijn in?
5.      Is zwangerschap ook arbeidsongeschikt?
6.       Welke eindleeftijd moet ik kiezen?

Ook voor zzp-ers en DGA’s bemiddelen en adviseren wij rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Welke AOV heb ik nodig?

Verschillende soorten verzekeraars bieden een AOV aan. Een AOV is een kostbare verzekering wat vaak voor langere tijd wordt afgesloten. Het afsluiten van een AOV is maatwerk, wij geven de financiële gevolgen van uw keuzes weer en voorzien u van deskundig advies. Als u geen kennis en ervaring van verzekeringen heeft is het een lastig onderwerp. U zit waarschijnlijk met een aantal van de volgende vragen:

1.      Welke verzekeraar is het beste voor mij?
2.      Wat is de dekking van de AOV?
3.      Wat is de hoogte van het verzekerde bedrag?
4.      Zit er ook een eigen risicotermijn in?
5.      Is zwangerschap ook arbeidsongeschikt?
6.       Welke eindleeftijd moet ik kiezen?

Ook voor zzp-ers en DGA’s bemiddelen en adviseren wij rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Premievergelijk voor uw beroep

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag informeren wij u over de verschillende risico’s en bijbehorende mogelijkheden om deze af te dekken. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55