Nieuws

GoodChoice
Author Archive: Roderick
19 jul 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Pensioen is vaak al een complex onderwerp, maar dat geldt nog eens extra voor het nabestaandenpensioen. Heeft u inzicht of u of uw partner recht heeft op nabestaandenpensioen als een van u overlijdt? En weet u hoe hoog dat is?

 

Na het overlijden van een partner blijkt het nabestaandenpensioen vaak veel lager dan de achterblijvende partner had verwacht. Vooral vrouwen hebben dan vaak te maken met een onverwacht grote terugval in inkomen. Dat heeft vooral te maken met de ingewikkelde regels. Bovendien zijn die regels in de afgelopen jaren ook nog een paar keer veranderd. Sinds 1996 krijgen bijvoorbeeld alleen nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar of deels arbeidsongeschikte nabestaanden een uitkering. Wie zelf meer verdient dan het sociale minimum wordt gekort. Verder kun je veel rechten op nabestaandenpensioen verspelen als je van baan wisselt.

Wilt u weten hoe het zit met uw pensioenregeling en wat er geregeld is voor de achterblijvende partner? Neem dan contact met ons op. Wij maken het graag duidelijk voor u en kunnen u een goed en onafhankelijk advies geven om de situatie te verbeteren.

De Rijksoverheid, de provincies en gemeenten betalen de facturen van ondernemers steeds sneller en beter . Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd.

 

Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8 procent van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4 procent nog iets boven.

Sinds 2009 wordt per departement bijgehouden in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 gebeurde dat bij 95,1 procent. Afgelopen jaar is de gemiddelde score voor de Rijksoverheid iets gestegen naar 95,8 procent. Bij de provincies ging dit percentage omhoog van 89,3 naar 91,8 procent en ook bij de gemeenten is een voorzichtige stijging te zien. In 2017 betaalden ongeveer de helft van de gemeenten 90 procent van de rekeningen op tijd. De gemeenten lopen in betalingsmoraal achter en moeten nog stappen zetten, aldus het ministerie van EZ.

In 2014 en 2015 werd afgesproken dat alle departementen minimaal 90 procent van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moeten betalen. In 2016 heeft de Rijksoverheid de streefwaarde verhoogd naar 95 procent.

19 jul 2018

Aantal faillissementen daalt verder

By There are no tags 0 comments

Het aantal faillissementen bij bedrijven is opnieuw gedaald. In juni 2018 zijn er 11 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, aldus het CBS. De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel.

 

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Sindsdien is er sprake van een dalende trend. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak. In juni zijn 234 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid.

Starters op de woningmarkt nemen gemiddeld 39.000 euro aan eigen geld mee voor de aankoop van een woning. Het gemiddelde aankoopbedrag van zo´n eerste woning is bijna 280.000 euro.

 

Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijven starters wel duidelijk achter op de woningmarkt. In het tweede kwartaal deed deze groep bijna 10 procent minder hypotheekaanvragen dan een jaar eerder. Een op de drie hypotheekaanvragen werd gedaan door een starter, vorig jaar was dat nog vier op de tien. Over de hele linie steeg het aantal hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal juist met ruim 5 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan oversluitingen. Een gemiddelde woning wisselde in het tweede kwartaal voor 335.000 euro van eigenaar. Daarmee waren woningen 9 procent duurder dan een jaar eerder.

Sinds drie jaar is de gemiddelde renteduur spectaculair gestegen. Vroeger zetten vooral starters en jonge doorstromers hun rente voor langere tijd vast, tegenwoordig kiezen ook ouderen voor rentevasttijden van 20 jaar.

 

Ook de groep veertig- tot en met negenenzestigjarigen zet de rente lang vast. In vergelijking met 2017 is er dit jaar landelijk bij alle leeftijdscategorieën een toename van de gemiddelde rentevaste periode zichtbaar. 20 jaar vast is in steeds meer leeftijdsklassen de belangrijkste renteperiode, terwijl dat eerder 10 jaar was. Zelfs 10 procent van de vijftig- en zestigjarigen zet op dit ogenblik de rente voor 30 jaar vast, met name bij pensioenfondsen als MUNT en Syntrus en bij Aegon.

 

In Nederland waren koopwoningen in het eerste kwartaal van 2018 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

 

Nederland behoort in Europa tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Nieuwbouw koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 meer in prijs gestegen dan bestaande. Nieuwbouw koopwoningen werden 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van bestaande koopwoningen in dezelfde periode 9 procent stegen. In de afgelopen drie jaar waren de prijzen van beide soorten koopwoningen onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen van nieuwbouw en bestaande koopwoningen lagen de afgelopen drie jaar dicht bij elkaar.

01 mei 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De kosten van een uitvaart. Daar denken niet veel mensen over na als ze midden in het leven staan. De meesten hebben een uitvaartverzekering en denken dat die de kosten grotendeels dekt.

 

Maar dat is zeker niet altijd het geval. Maar als je wilt uitzoeken wat een uitvaart precies zal gaan kosten, maken uitvaartondernemingen je het niet makkelijk. De Consumentenbond deed onderzoek onder 180 uitvaartondernemingen en vroeg naar hun tarieven. Slechts 20 uitvaartverzorgers gaven antwoord op de vragen. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan. Op basis van de informatie die wel werd gegeven en die op de websites te vinden was, blijkt dat de verschillen enorm zijn. Zo varieert het basistarief van 985 tot 2.550 euro en kost een massief eiken kist bij de een 375 euro en bij de ander 1.185 euro.

 

Het is verstandig om een keer de tijd te nemen om u te verdiepen in de uitvaart. Welke wensen zijn er, met welke kosten moet u rekening houden? Legt u er geld voor opzij of heeft u een verzekering? En weet u wat u daarmee precies verzekerd heeft? Wij geven u graag een onafhankelijk en deskundig advies over de mogelijkheden, voordelen en bijzonderheden van een uitvaartverzekering. Neem daarvoor contact met ons op.

Alleenstaande starters zijn steeds minder in staat om een hypotheek af te sluiten voor een gemiddelde starterswoning. Uit onderzoek komt naar voren dat het aandeel dat dat kan, in de afgelopen jaren bijna gehalveerd is.

 

Vorig jaar kon 16 procent van de alleenstaande starters een gemiddelde starterswoning financieren. In 2012 gold dit nog voor 29 procent van de alleenstaande starters. De verwachting is dat het aandeel dit jaar nog verder zal dalen. Dit komt deels doordat de woningprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen en zij door de hoge huurprijzen geen ruimte meer hebben om te sparen. Hierdoor kunnen zij steeds minder eigen geld inleggen, aldus het onderzoeksbureau. Bovendien zijn de hypotheekregels sinds een aantal jaren aangescherpt.

De gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2018 met 1,8 procent omhoog gegaan. Daarmee is het bedrag minder hard gestegen dan in 2017.

 

Volgens onderzoeksinstituut Vektis Intelligence was vorig jaar nog sprake van een stijging van 7,2 procent vergeleken met 2016.

 

De gemiddelde jaarpremie komt in 2018 uit op 1.378 euro. Een jaar eerder was het gemiddelde bedrag 1.353 euro. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis is dit jaar bijna 380 euro. De prijzen variëren van 1.126 euro tot 1.506 euro. Meer dan driekwart van de verzekerden heeft dit jaar een naturapolis. Bijna een vijfde heeft een restitutiepolis gekozen. De rest heeft een combinatie van natura- en restitutiepolissen.

Verzekerden hadden dit jaar de keuze uit 55 polissen. Dit zijn er drie minder dan in het voorgaande jaar. Volgens het onderzoeksbureau past dit in een trend van een dalend aantal verzekeringen. Verder zijn er weer minder mensen via een collectief verzekerd. Dat aandeel zakte van 67,4 procent naar 66,6 procent. Zo´n 12,6 procent van de verzekerden heeft dit jaar ook een vrijwillig eigen risico, naast het verplichte eigen risico van 385 euro. Van die groep kiest de overgrote meerderheid (bijna 74 procent) voor het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro. Minder verzekerden hebben ook gekozen voor een aanvullende zorgverzekering. Het percentage is sinds 2006 gedaald van 93 procent naar 84,5 procent.

Het ziekteverzuim als gevolg van de griepepidemie die Nederland al maanden teistert, heeft ruim twee keer zo veel gekost als die van het voorgaande jaar. Naar schatting bedragen de kosten nu 1,3 miljard euro.

Het gaat om de kosten voor het ziekteverlof. De kosten voor de griepgolf van 2016-2017 kwamen naar schatting uit op 550 miljoen euro. Het aantal verzuimers was in de wintermaanden flink, maar op dit moment zijn er nog steeds relatief veel zieken. De epidemie duurt duidelijk langer dan voorheen. Volgens onderzoek melden mannen zich vaker ziek dan vrouwen. Vrouwen verzuimen 84 procent meer dan normaal door griep, mannen 116 procent.


1 2 3 4 18