Nieuws

GoodChoice
Author Archive: Roderick

Het is 1 januari 2019 geweest, en dus veranderen er weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo is de btw omhoog, de inkomstenbelasting omlaag en wordt het partnerverlof langer.

Klik op deze link voor een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2019 via nos.nl

Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar. Zuiniger aandoen (37 procent), minder onnodige uitgaven (37 procent) en niet rood staan (26 procent) zijn de top 3 goede voornemens.

Uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken blijkt ook dat bijna de helft (47 procent) nog niet weet welke veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2019 van invloed zullen zijn op hun portemonnee.

Voor veel mensen is de start van een nieuw jaar ook weer een belangrijk moment om te kijken waar ze op kunnen besparen. In de top drie staan besparen op de dagelijkse boodschappen (38 procent), besparen op winkelen (33 procent) en besparen op energie (27 procent). 58 procent van de mensen wil sowieso zuiniger met energie omgaan, vanwege de verhoging van de energiebelasting per 1 januari. Mensen die willen besparen op de kosten voor hun zorgverzekering kunnen tot 1 februari 2019 overstappen, maar moeten hun bestaande zorgverzekering wel voor 1 januari opzeggen.

Een belangrijke verandering in 2019 is het verhogen van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Ruim 30 procent van de mensen geeft om deze reden aan voor 1 januari nog extra boodschappen in te slaan. De btw-verhoging is voor 43 procent van de 1.000 ondervraagden reden om boodschappen te gaan kopen bij een goedkopere supermarkt.

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat er binnen nu en drie jaar een crisis uitbreekt met dalende huizenprijzen tot gevolg. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Hoewel veel mensen een crisis voorzien, laten niet veel mensen zich door die verwachting leiden bij hun woonplannen; slechts een kwart van hen geeft aan dit wel te doen. Wel is het aantal Nederlanders dat het geen gunstig moment vindt om een huis te kopen, het afgelopen jaar fors toegenomen van 22 procent tot 45 procent, aldus VEH. De gestegen huizenprijzen en de steeds verder afnemende keuzemogelijkheden in koopwoningen zijn de belangrijkste redenen waarom men het een ongunstig moment vindt om nu een woning te kopen.

08 nov 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Uiterlijk 12 november moeten zorgverzekeraars hun premie en pakketten voor 2019 hebben bekend gemaakt. Vanaf dan kunt u kijken of er misschien een betere zorgverzekering voor u beschikbaar is dan u nu heeft.

Een ding is wel duidelijk: de premie gaat ook volgend jaar weer omhoog. Het kabinet ging uit van een gemiddelde stijging van 10 euro per maand. Maar het kabinet bepaalt dat niet, dat doen de zorgverzekeraars. DSW is altijd de eerste die de nieuwe premie bekend maakt en die komt uit op een stijging van 4,50 euro per maand. De verwachting is nu dat ook de andere zorgverzekeraars rond dat bedrag uitkomen. Het Zorgverzekering Informatie Centrum voorspelt dat de premie voor de basisziektekostenverzekering in 2019 ongeveer 5 euro per maand duurder uitvalt dan dit jaar.

U heeft een kleine twee maanden om uw keuze te bepalen. Blijft u bij uw ‘oude’ zorgverzekering of gaat u switchen? Die keuze wordt bepaald door de premie, maar dat is niet het enige. Het is ook van belang welke kosten de verzekeraar vergoedt en op welke manier. Declareert u uw zorgkosten of laat u de verzekeraar de kosten rechtstreeks betalen aan de geselecteerde zorgverlener? Een goede keuze is niet makkelijk. Het is verstandig om u goed te oriënteren de komende periode. Heeft u deskundig en onafhankelijk advies nodig? Schakel dan ons in. U kunt altijd contact met ons opnemen.

 

De premie voor de basisziektekostenverzekering valt in 2019 naar verwachting 5 euro per maand duurder uit dan dit jaar. Dat zegt het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Een maand geleden maakte DSW traditiegetrouw als eerste de zorgpremie voor 2019 bekend. De verzekeraar in Schiedam verhoogt de premie met 4,50 euro per maand. Als reden noemt de verzekeraar onder andere stijgingen van loonkosten, prijsstijgingen en een toename in gebruik van geneesmiddelen; die duurder en specialistischer worden.

Het kabinet maakte reeds bekend dat het eigen risico komend jaar 385 euro zal blijven. Uiterlijk 12 november 2018 moeten zorgverzekeraars hun premies voor het komende jaar bekend maken. Vergelijkingssite Independer, die onlangs overgenomen is door de Persgroep, verwacht wel grote verschillen tussen verzekeraars onderling vanwege flinke verschillen in de aangelegde buffers.

Ruim de helft van de nieuwbouwwoningen in provincies Utrecht en Zuid-Holland heeft geen aardgasaansluiting meer. Dat meldt netbeheerder Stedin. Sinds 1 juli is voor 56 procent van alle nieuwbouw in die regio´s geen gasaansluiting meer aangevraagd.

Een jaar eerder werd voor 36 procent van de nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Stedin geen aardgasaansluiting aangevraagd. Sinds 1 juli 2018 hoeven netbeheerders nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aan te sluiten op het aardgasnet. In de praktijk zou dit als een verbod op aardgasaansluitingen moeten gelden. Maar Stedin ziet ook dat in het afgelopen kwartaal alsnog de bouw is gestart van 1.939 woningen die verwarmd zullen worden met aardgas. Om de transitie te maken naar een lagere CO2-uitstoot wil de overheid alle woningen in 2050 van het aardgas af hebben. Voor warmte zijn huizen dan aangewezen op bijvoorbeeld stadsverwarming, warmtenetten of elektrische oplossingen.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) wil dat bij alle soorten leningen, ook kleine kredieten, strengere acceptatieprocedures gaan gelden.

Volgens de organisatie wordt het dan bij het afsluiten van een lening dan sneller duidelijk of mensen die wel kunnen betalen. Voordat iemand een persoonlijke lening kan aangaan, wordt nu al gecontroleerd of de maandlasten van de lening bij het inkomen, de gezinssamenstelling en overige betalingsverplichtingen passen. Dat zou bij andere leningen ook moeten, aldus het Nibud. Ook is het advies aan kredietverstrekkers om consumenten bij het afsluitproces erop te wijzen beter op de looptijd van de lening te letten.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft momenteel wel een zogeheten consumptief kredietproduct. Hieronder vallen onder meer een doorlopende lening, maar ook een creditcard en zelfs een telefoon op afbetaling horen erbij.

Brexit is de grootste bron van politieke en economische onzekerheid in Europa. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorziet een reeks acute en mogelijk ingrijpende risico’s en roept ondernemingen op zich hierop voor te bereiden.

Een harde brexit op 29 maart 2019 zal volgens de toezichthouder op de financiele markt ´disruptieve´ gevolgen hebben voor de financiële sector. Veel Europese ondernemingen en consumenten zijn voor hun financiële dienstverlening afhankelijk van de financiële sector in het VK. Bij een harde brexit verliezen partijen uit het VK abrupt hun markttoegang tot de EU en vice versa. Dat leidt tot ernstige verstoringen van het effectenverkeer en een inperking van grensoverschrijdende dienstverlening. Daarom roept de AFM partijen op om zich hierop voor te bereiden. De AFM constateert dat nog niet alle Nederlandse (financiële) ondernemingen zich voldoende voorbereiden op een no-deal brexit. Een voordeel kan de brexit volgens de AFM ook hebben. De toezichthouder gaat ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland in de EU het centrum voor de financiële handel, aldus Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM.

08 nov 2018

AOW-leeftijd niet omhoog in 2024

By There are no tags 0 comments

De AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2024. De levensverwachting van Nederlanders, waar de hoogte van de AOW-leeftijd vanaf 2022 aan wordt gekoppeld, stijgt in 2024 wel iets maar niet veel.

In 2024 blijft de AOW-leeftijd staan op 67 jaar en 3 maanden. Dat betekent dat er geen stijging is in de jaren 2022, 2023 en 2024. De levensverwachting stijgt in 2024 met ongeveer vijftien dagen. In 2018 werd de levensverwachting al iets naar beneden bijgesteld vanwege de relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar. Momenteel is de AOW-leeftijd 66 jaar. De pensioenleeftijd loopt volgend jaar op naar 66 jaar en 4 maanden en zal nog tot en met 2022 verder stijgen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 65-jarigen in 2030 naar verwachting nog ongeveer 21 jaar en 4 maanden voor de boeg hebben. Volgens de regels zou de AOW-leeftijd in 2030 daarmee op 68 jaar komen.

15 okt 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De afschaffing van de dividendbelasting lijkt van tafel. Inmiddels zijn de andere grote bedrijven van Nederland, naast Unilever en Shell, al wel weer aangeschoven in het torentje van Rutte om met dat geld toch iets te doen voor het bedrijfsleven.

Bedrijven zijn erg succesvol in het pleiten voor hun belang bij aantredende kabinetten. Deze week bleek uit een onderzoek dat het in verkiezingstijd vooral over de burgers gaat en hoe die tegemoet gekomen kunnen worden. Maar zodra de formatie is gestart, maken de belangen van burgers plaats voor die van bedrijven. Na het aantreden van een kabinet stijgen de collectieve lasten. De beloofde lastenverlichting gaat vaak niet door. Bedrijven zijn er steeds, sinds het aantreden van het kabinet Lubbers II in 1986, gemiddeld met 0,3 miljard euro op vooruit gegaan.

Verkiezingspraatjes zijn dus mooi, maar wat telt is wat u overhoudt als een nieuwe regering aan de slag gaat. Op basis daarvan kunt u een inschatting maken van uw positie en maatregelen nemen om uw financiële zekerheid te verbeteren. Heeft u hulp of advies nodig om uw verzekeringen en financiën te verstevigen, neem dan contact met ons op.


1 2 3 4 20