Nieuws

GoodChoice
Author Archive: Roderick
19 aug 2019

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

U ziet op vakantie mensen op elektrische stepjes, mini-trikes, skateboards, monowheels of e-skates. Echt iets voor uzelf of voor uw kinderen. Kopen en meenemen dus. Helaas! U bent in overtreding als u daarmee de weg op gaat. En u bent niet verzekerd.

Elektrische speeltjes die in het buitenland gewoon gebruikt mogen worden, zijn in Nederland nog niet goedgekeurd. Daarom mag u er niet de openbare weg mee op. Doet u dat wel, dan riskeert u een boete van 380 euro en in beslagname. Omdat ze niet toegestaan zijn, bent u ook niet verzekerd als u er schade mee veroorzaakt. Er is simpelweg geen WA-verzekering voor af te sluiten.

Kunt u dan een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als u schade veroorzaakt met een e-step, e-skates of elektrische eenwieler? Misschien zullen sommige verzekeraars coulant zijn, maar in principe sluit de AVP schade veroorzaakt met een motorvoertuig uit. U draait dus helemaal zelf voor de kosten op. Een uitzondering is de e-bike. Die aansprakelijkheid is vaak wel gedekt op de AVP.

Ga niet onverzekerd de weg op. Kies liever voor een vervoermiddel waarvoor u zich wel WA kunt verzekeren. Wij adviseren u graag welke polis bij u past en kijken dan direct hoe u schade aan het vervoermiddel zelf goed verzekert.

Op de woningmarkt wordt de doorstroom vanuit een bestaande koopwoning belemmerd door een te laag aanbod van nieuwbouwwoningen. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt Q2 van de TU Delft.

De meest recente Monitor Koopwoningmarkt laat zien dat de markt van nieuwe koopwoningen al vanaf het midden van 2017 in een neerwaartse ontwikkeling zit. Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwwoningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, in het eerste kwartaal van 2019 fors af in zowel in de huursector (-40,8%) als de koopsector (-38,3%) ten opzichte van het voorliggende kwartaal.

Door het verminderde aanbod van te koop staande woningen en de aanhoudende prijsstijging lijkt de dynamiek op de koopwoningmarkt structureel onder druk te komen staan. Door het hoge prijsniveau kunnen koopstarters steeds moeilijker een koopwoning financieren.

19 aug 2019

Verzekeraar onderzoekt fraude zelf

By There are no tags 0 comments

In juli 2017 hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en het Openbaar Ministerie een convenant afgesloten met als doel om verzekeringsfraude samen effectiever aan te pakken.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk experiment waarbij verzekeringsfraude door de maatschappij zelf wordt onderzocht. Het dossier wordt vervolgens overgedragen aan het OM, die oordeelt of het dossier volledig en correct is opgebouwd en de zaak op zitting aanbrengt. Het doel van het experiment is om met deze zaken een juridisch oordeel te krijgen van de rechtbank over de verschillende vormen van samenwerking tussen publieke en private partijen. Specifieker: of de dossiervorming door private partijen voldoende en adequaat is om verdachten strafrechtelijk te kunnen vervolgen.

19 aug 2019

E-skates niet verzekerd

By There are no tags 0 comments

Steeds vaker worden e-skates, elektrische steps en eenwielers op de openbare weg aangetroffen. Maar daar zijn ze in Nederland verboden. En schade aan of veroorzaakt door deze vervoersmiddelen, is niet verzekerd.

In tegenstelling tot in andere landen zijn e-skates, elektrische steps en eenwielers in Nederland verboden op de openbare weg. Ze zijn verboden omdat ze niet worden gekeurd door de RDW. Bestuurders riskeren een boete van 380 euro en het voertuig kan in beslag worden genomen. Bovendien is schade aan of veroorzaakt door deze vervoermiddelen niet verzekerd. Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat mensen een groot risico nemen als ze er de weg mee op gaan. Wie een ongeluk veroorzaakt, draait veelal op voor de kosten. Bij een enkele aansprakelijkheidsverzekering is het wel gedekt. In alle andere keert het waarborgfonds uit aan het slachtoffer, maar die kan de kosten op de dader verhalen.

Het verschil in de gemiddelde verkoopprijs tussen de duurste provincie en de goedkoopste is opgelopen tot 175.000 euro. Dat constateert de Rabobank in haar kwartaalbericht. Noord-Holland is het duurst, Groningen de goedkoopste.

Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2019 7,2 procent duurder dan een jaar eerder, aldus de prijsindex van het CBS en het Kadaster. In Flevoland werden huizen ruim negen procent duurder, waarschijnlijk als gevolg van stijgende prijzen in de Randstad. De provincie Groningen zat op een prijsstijging van ‘slechts’ 5,7 procent.

Tussen 1995 en 2018 steeg de gemiddelde huizenprijs gemiddeld met 88 procent, terwijl in dezelfde periode de inkomens gecorrigeerd voor inflatie met 18 procent stegen. Vooral in Noord-Holland is de betaalbaarheid van het wonen daardoor verslechterd in de afgelopen paar jaar. In 1995 moest een koper 4,2 jaarinkomens meenemen en nu 8,6. Wie een nieuwbouwhuis wil kopen, moet helemaal de portemonnee trekken. Er wordt nog altijd te weinig bijgebouwd en die schaarste drijft de prijs op. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning nadert de vier ton, aldus het kwartaalbericht.

Het pensioenakkoord blijkt minder gunstiger uit te pakken voor oudere werkenden die eerder willen stoppen. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen zij straks meer dan 10.000 euro mislopen als zij eerder stoppen.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van pensioenfonds PGB. PGB nam een 63-jarige werknemer als voorbeeld die bruto 50.000 euro per jaar verdient en per jaar 1,8 procent pensioen opbouwt. De persoon had tot het voorjaar van 2023 moeten werken, maar mag door het pensioenakkoord acht maanden eerder stoppen. Doordat zijn pensioen straks ook over die maanden wordt uitgesmeerd én de werknemer inleg misloopt, daalt zijn jaaruitkering met 860 euro bruto. Over een periode van vijftien jaar loopt diegene dan al gauw 10.000 euro mis.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal die groei volgend jaar teruglopen naar 1,4 procent.

Met 0,5 procent in het tweede kwartaal, blijft de economische groei tegen de verwachtingen in gelijk aan de groei in het eerste kwartaal. Op jaarbasis versnelt de economische groei zelfs. In het eerste kwartaal was de economie vergeleken met een jaar eerder met 1,7 procent gegroeid. Nu staat dit cijfer op 2 procent.

Maar voor volgend jaar is er minder optimisme. Het CPB verwacht dat de economische groei in 2020 zal teruglopen naar 1,4 procent. “Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit”, stelt CPB-directeur Laura van Geest. De teruglopende groei komt door “gure wind uit het buitenland”. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2019 het laagste punt bereikt, maar ook volgend jaar nog uitzonderlijk laag zal zijn. De koopkracht zal ook in 2020 nog een positieve ontwikkeling doormaken als gevolg van de stijging van de reële lonen en, in iets mindere mate, beleidsmaatregelen. En er zal ook een overschot op de overheidsbegroting blijven, verwacht het CPB. Dat overschot zal wel minder groot worden.

28 jan 2019

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Er is al lang sprake van, maar volgend jaar of het jaar erop zou het wel eens echt aan de hand kunnen zijn: kortingen op de pensioenen.

Het ging vorig jaar lang goed met de pensioenfondsen maar aan het einde van het jaar stortten de beurskoersen in en kwamen de dekkingsgraden weer onder druk te staan. Met de dekkingsgraad wordt aangegeven hoe het vermogen van een pensioenfonds zich verhoudt tot de pensioenverplichtingen. Bij 100 is er precies genoeg om – bij ongewijzigde omstandigheden – ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Maar omdat die omstandigheden altijd wijzigingen, eist toezichthouder De Nederlandsche Bank dat de fondsen een flinke marge aanhouden. De gewenste dekkingsgraad ligt rond de 105 en daar komen veel pensioenfondsen momenteel niet aan. En dus is de kans op korting op de pensioenuitkeringen groot.

Dat is voor veel mensen een extra aanleiding om (ook) zelf te gaan sparen voor het pensioen. Dat geeft meer financiële zekerheid na de pensionering. Wij adviseren u graag over de beste manier voor u om uw pensioen veilig te stellen. Neem daarvoor contact met ons op.

De prijs van een gemiddelde koopwoning is in het derde kwartaal van 2018 met 10,2 procent gestegen. De prijs van nieuwbouwwoningen ging het hardste omhoog, met 17 procent vergeleken met een jaar eerder.

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in het derde kwartaal van 2018 met 9,2 procent, aldus het CBS. Het gemiddelde komt dus uit op ruim 10 procent. Nederland staat daarmee op de tweede plek in de Europese Unie. Alleen de prijzen van huizen in Slovenië zijn harder gestegen. De stijging lijkt volgens het CBS effect te hebben op de verkoop. Het aantal verkopen daalde met 7,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het derde kwartaal zijn ruim 63.000 woningen verkocht. Dat waren bijna 57.000 bestaande huizen en meer dan 6.000 nieuwbouwwoningen.

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu vier kwartalen op rij sterker dan de prijzen van bestaande koopwoningen. Zo is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning sinds het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 260.612 euro naar 397.628 euro in het derde kwartaal van 2018. Dit komt neer op een stijging van maar liefst 52,6 procent.

In 2018 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 9,0 procent duurder dan in 2017. In de laatste maand van het jaar waren koopwoningen 8,4 procent duurder dan in december 2017. In oktober en november waren de koopwoningen 9,0 en 9,5 procent duurder.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Daarna zijn de prijzen tot december onafgebroken gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 2018 ruim 33 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in december 2018 bijna 5 procent duurder.


1 2 3 4 22