Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Bedrijven slecht voorbereid op cybercriminaliteit

Nederlandse bedrijven zijn slecht op de hoogte van digitale dreigingen. De Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het kabinet, maakt zich zorgen over het ernstige tekort aan cybersecuritykennis en –bewustzijn in het bedrijfsleven.
Alleen de rijksoverheid en organisaties die van essentieel belang zijn in het dagelijks leven, zoals banken en leveranciers van elektriciteit, gas en drinkwater, wisselen belangrijke informatie over digitale dreigingen met elkaar uit. Andere bedrijven en organisaties krijgen die informatie niet. De CSR, adviseert betrokken ministeries, politie en justitie en het bedrijfsleven dringend om dergelijke informatie voortaan te delen. Ook moet haast worden gemaakt met het opzetten van een zogenoemd Digital Trust Centre, dat als informatieknooppunt moet fungeren. Daarnaast pleit het CSR ervoor dat het makkelijker wordt aangifte te doen van cybercrime.

%d bloggers liken dit: