Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Belasting- en premiedruk neemt toe
28 nov 2016

Belasting- en premiedruk neemt toe

By There are no tags 0 comments

De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Wel ligt de lastendruk nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig en onder het gemiddelde van de Europese Unie. Dit meldt CBS.

De totale belasting- en premieopbrengsten van de overheid stegen in 2015 naar 255,8 miljard euro. De belasting- en premiedruk nam in 2015 voor het vierde opeenvolgende jaar toe en ligt ruim twee procentpunt hoger dan in 2009. In dat jaar was de lastendruk op het laagste punt in de periode 1995-2015.

Sinds 2009 neemt de lastendruk toe door hogere inkomsten uit de loon- en inkomstenbelasting (inclusief premies volksverzekeringen). Verder stuwden hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting de belasting- en premiedruk met 0,5 procentpunt. Ten slotte zorgde de nieuw ingevoerde bankenbelasting en verhuurdersheffing samen voor een extra belasting- en premiedruk van 0,3 procentpunt. Andere beleidsmaatregelen zorgden daarentegen voor een daling, zoals de verlaging van de overdrachtsbelasting van zes naar twee procent.

Met 37,8 procent ligt de Nederlandse belasting- en premiedruk onder het Europese gemiddelde. Voor de gehele Europese Unie bedroeg de belasting- en premiedruk in 2015 namelijk 39,8 procent.

%d bloggers liken dit: