Zelfstandig

Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering voor medische beroepen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die u maakt in de uitoefening van uw beroep.

Zelfstandig

Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering voor medische beroepen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die u maakt in de uitoefening van uw beroep.

Wat houdt een BAV in?

Als zelfstandig ondernemer in de zorg bent u zelf aansprakelijk voor zaakschades, letselschade en vermogensschades die u aan een patiënt toebrengt. Naast de dekking voor uw fouten, zijn tevens de fouten gedekt van mensen die onder uw verantwoordelijkheid werken. Fouten zoals: vergissingen, onzorgvuldigheid, nalatigheid, onjuist handelen of het leveren van een wanprestatie.

Tarieven per beroepsgroep

Tandarts
Dierenarts
Huisarts
Verloskundige
Fysiotherapeut
Medisch specialist

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag informeren wij u over de verschillende risico’s en bijbehorende mogelijkheden om deze af te dekken. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55