Nieuws

GoodChoice
Nieuws
10 sep 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Een woning met een beter energielabel, levert bij verkoop een aanzienlijk hogere prijs op. Een labeltrede verschil (bijvoorbeeld B in plaats van C) zorgt voor 2 procent meer opbrengst. Dat is bij een woning van 3 ton toch al zo’n 6.000 euro.

 

Dat maakt investeren in duurzaamheid en energiezuinigheid  aantrekkelijk. Maar ook als u niet wilt verkopen en helemaal geen verhuisplannen heeft, is het zinvol om energiebesparende maatregelen te nemen. Spouwmuur- en dakisolatie leveren meestal zoveel rendement op dat de investering binnen luttele jaren is terugverdiend. Maar ook dubbel glas en zonnepanelen kunnen slimme en uiteindelijk voordelige verbeteringen van uw woning zijn.

 

Maar voordat u het terugverdient, moet u dus eerst geld investeren. Misschien heeft u voldoende gespaard? Anders zijn er mogelijkheden om geld te lenen. De verhoging van uw hypotheek is wellicht mogelijk als uw woning voldoende waard is.

Tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn wel grote regionale verschillen.

 

Vooral buiten de Randstad liggen de prijzen nog lager dan in 2008. In de grote steden in de Randstad liggen prijzen ver boven het peil van 2008. Dit meldt het CBS. Na de uitbraak van de crisis in 2008 nam het aantal woningverkopen in Nederland snel af. Het dieptepunt werd bereikt in 2013, toen ongeveer 110.000 bestaande woningen werden verkocht, terwijl in 2007 nog meer dan 200.000 woningen verkocht werden. Na 2013 liep het aantal transacties weer op. In 2017 werden bijna 242.000 bestaande koopwoningen verkocht, het hoogste aantal sinds 1995.

Ook de prijzen van bestaande koopwoningen daalden na het uitbreken van de kredietcrisis, maar wel geleidelijker dan het aantal transacties. In 2013 lagen de verkoopprijzen bijna 20 procent lager dan in 2008. In 2017 werden bestaande koopwoningen 7,6 procent duurder in een jaar tijd, de grootste stijging in de voorbije tien jaar. In het tweede kwartaal van 2018 evenaarden de prijzen het piekniveau van 2008.

Verzekeraars betrapten vorig jaar 11.540 mensen die probeerden hun verzekering op te lichten. In 2016 liepen 10.001 tegen de lamp, in 2015 iets meer dan 8.000.

 

De oplopende cijfers zijn volgens de verzekeraars zelf te danken aan de effectievere opsporing. Met het opsporen van de fraudeurs is vorig jaar 101 miljoen euro bespaard, concludeert het Verbond van Verzekeraars. Ook dat is meer dan in de afgelopen jaren.

 

Verzekeraars kunnen sinds 2016 een deel van de kosten die ze hebben gemaakt om de fraude op te sporen op de fraudeurs verhalen. In anderhalf jaar tijd hebben ze volgens het verbond ruim een half miljoen euro teruggevorderd.

Het kabinet onder leiding van Mark Rutte heeft deze week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat studenten vanaf 2020 meer geld aan studieschulden kwijt zijn doordat de rente verhoogd wordt.

 

De maatregel zou gaan gelden voor studenten die vanaf 2020 aan een studie in het hoger onderwijs beginnen. Het plan moet het Rijk 226 miljoen euro opleveren en is bedoeld om het leenstelsel betaalbaar te houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt de maatregel onacceptabel en wil die van tafel.

 

Bij een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro is het jaarbedrag dat oud-studenten momenteel aan rente en aflossing terugbetalen 840 euro. Dat stijgt dan tot zo´n 1.000 euro. “Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek. Zij bouwen meer schulden op door het afschaffen van de basisbeurs en nu ook nog eens door het verhogen van de rente op die schuld”, aldus de LSVB.

19 jul 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Pensioen is vaak al een complex onderwerp, maar dat geldt nog eens extra voor het nabestaandenpensioen. Heeft u inzicht of u of uw partner recht heeft op nabestaandenpensioen als een van u overlijdt? En weet u hoe hoog dat is?

 

Na het overlijden van een partner blijkt het nabestaandenpensioen vaak veel lager dan de achterblijvende partner had verwacht. Vooral vrouwen hebben dan vaak te maken met een onverwacht grote terugval in inkomen. Dat heeft vooral te maken met de ingewikkelde regels. Bovendien zijn die regels in de afgelopen jaren ook nog een paar keer veranderd. Sinds 1996 krijgen bijvoorbeeld alleen nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar of deels arbeidsongeschikte nabestaanden een uitkering. Wie zelf meer verdient dan het sociale minimum wordt gekort. Verder kun je veel rechten op nabestaandenpensioen verspelen als je van baan wisselt.

Wilt u weten hoe het zit met uw pensioenregeling en wat er geregeld is voor de achterblijvende partner? Neem dan contact met ons op. Wij maken het graag duidelijk voor u en kunnen u een goed en onafhankelijk advies geven om de situatie te verbeteren.

De Rijksoverheid, de provincies en gemeenten betalen de facturen van ondernemers steeds sneller en beter . Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd.

 

Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8 procent van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4 procent nog iets boven.

Sinds 2009 wordt per departement bijgehouden in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 gebeurde dat bij 95,1 procent. Afgelopen jaar is de gemiddelde score voor de Rijksoverheid iets gestegen naar 95,8 procent. Bij de provincies ging dit percentage omhoog van 89,3 naar 91,8 procent en ook bij de gemeenten is een voorzichtige stijging te zien. In 2017 betaalden ongeveer de helft van de gemeenten 90 procent van de rekeningen op tijd. De gemeenten lopen in betalingsmoraal achter en moeten nog stappen zetten, aldus het ministerie van EZ.

In 2014 en 2015 werd afgesproken dat alle departementen minimaal 90 procent van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moeten betalen. In 2016 heeft de Rijksoverheid de streefwaarde verhoogd naar 95 procent.

19 jul 2018

Aantal faillissementen daalt verder

By There are no tags 0 comments

Het aantal faillissementen bij bedrijven is opnieuw gedaald. In juni 2018 zijn er 11 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, aldus het CBS. De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel.

 

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Sindsdien is er sprake van een dalende trend. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak. In juni zijn 234 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid.

Starters op de woningmarkt nemen gemiddeld 39.000 euro aan eigen geld mee voor de aankoop van een woning. Het gemiddelde aankoopbedrag van zo´n eerste woning is bijna 280.000 euro.

 

Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijven starters wel duidelijk achter op de woningmarkt. In het tweede kwartaal deed deze groep bijna 10 procent minder hypotheekaanvragen dan een jaar eerder. Een op de drie hypotheekaanvragen werd gedaan door een starter, vorig jaar was dat nog vier op de tien. Over de hele linie steeg het aantal hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal juist met ruim 5 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan oversluitingen. Een gemiddelde woning wisselde in het tweede kwartaal voor 335.000 euro van eigenaar. Daarmee waren woningen 9 procent duurder dan een jaar eerder.

Sinds drie jaar is de gemiddelde renteduur spectaculair gestegen. Vroeger zetten vooral starters en jonge doorstromers hun rente voor langere tijd vast, tegenwoordig kiezen ook ouderen voor rentevasttijden van 20 jaar.

 

Ook de groep veertig- tot en met negenenzestigjarigen zet de rente lang vast. In vergelijking met 2017 is er dit jaar landelijk bij alle leeftijdscategorieën een toename van de gemiddelde rentevaste periode zichtbaar. 20 jaar vast is in steeds meer leeftijdsklassen de belangrijkste renteperiode, terwijl dat eerder 10 jaar was. Zelfs 10 procent van de vijftig- en zestigjarigen zet op dit ogenblik de rente voor 30 jaar vast, met name bij pensioenfondsen als MUNT en Syntrus en bij Aegon.

 

In Nederland waren koopwoningen in het eerste kwartaal van 2018 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

 

Nederland behoort in Europa tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Nieuwbouw koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 meer in prijs gestegen dan bestaande. Nieuwbouw koopwoningen werden 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van bestaande koopwoningen in dezelfde periode 9 procent stegen. In de afgelopen drie jaar waren de prijzen van beide soorten koopwoningen onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen van nieuwbouw en bestaande koopwoningen lagen de afgelopen drie jaar dicht bij elkaar.


1 2 3 4 19