Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Consumentenvertrouwen weer iets omhoog

Het consumentenvertrouwen is in augustus iets gestegen en komt uit op 26, tegen 25 in juli. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert iets, de koopbereidheid verandert niet, aldus het CBS.
Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in augustus ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Consumenten zijn onverminderd positief over zowel hun eigen financiële situatie als de tijd voor het doen van grote aankopen.

%d bloggers liken dit: