Blog

De Clausule Buitenopslag: Verplicht u tot Preventie

Verklein de kans op brand zoveel mogelijk.

De Clausule Buitenopslag: Verplicht u tot Preventie

Jaarlijks ontstaan er honderden branden in afvalcontainers en buitenopslag op bedrijventerreinen. De schade hiervan is enorm en een grote bron van faillissementen. Deze branden ontstaan niet zomaar. Een groot deel van deze branden wordt zelfs niet veroorzaakt door eigen medewerkers maar door vandalen of boze ex-medewerkers/klanten/concurrenten.

Dit betekent dat u niet alleen uw medewerkers bewust moet maken van de risico’s en verantwoordelijkheden. Uw terrein en buitenopslag moeten ook zo worden ingericht dat deze de kans op brand zo klein mogelijk maken.

Hierbij zijn er logische stappen maar ook maatregelen die meer kennis van zaken vereisen.

Iedereen snapt wel dat gasflessen veilig opgeborgen moeten worden en dat brandstof goed moet zijn afgeschermd.

Maar ook een stapel houten pallets naast een fietspad aan de rand van uw terrein of een rijtje plastic containers tegen de gevel van uw pand, brengen risico met zich mee. En dergelijke risico’s bent u verplicht om te voorkomen!

Naast deze verplichting, is het voorkomen van brand nog altijd beter dan het verzekeren tegen brand.

In de huidige tijd komen preventie van schade door brand en verzekeren tegen schade door brand echter steeds meer in elkaars verlengde te liggen. Immers het is zowel uw belang als dat van de verzekeraar om de kans op schade door brand zo klein mogelijk te maken.

Waarom keuren op Risico’s voor Brand?

De eerste reden is evident: Wanneer u de risico’s kent, dan kunt u hierop acteren en dus de kans op schade door brand verkleinen. Ondanks de aandacht voor brandpreventie, is brand nog altijd een veel voorkomende oorzaak van faillissementen.

Maar deze risico keuring wordt ook door verzekeraars verplicht gesteld. De jaarlijkse schade door brand is dusdanig groot dat de premies stijgen en dat verzekeraars er inmiddels voor kiezen om niet meer alle bedrijven te verzekeren. Dit kan direct gevolg hebben voor een lening of hypotheek omdat banken vaak eisen dat een dergelijke verzekering wel aanwezig is.

Verzekeraars worden echter steeds voorzichtiger in het accepteren van zakelijke klanten wanneer het gaat om verzekeren van panden en terreinen.

De verzekeraar stelt dus zelfstandig eisen aan de brandveiligheid van uw terrein en buitenopslag. De eisen staan meestal in een aparte clausule in de overeenkomst. Deze clausule verplicht u tot inspanning en maatregelen op het gebied van brandveiligheid.

De clausule Buitenopslag in de Verzekeringspolis

Nagenoeg iedere bedrijfsmatige brandverzekeringspolis bevat een clausule buitenopslag. Hierin dekt de verzekeraar zijn eigen risico af wanneer er bijvoorbeeld brand ontstaat doordat de bedrijfseigenaar onvoldoende maatregelen heeft getroffen om deze brand te voorkomen.

Een “nadeel” van deze clausule is dat die maatregelen vaak niet zomaar eventjes te regelen zijn.  Het niet nakomen van deze clausule buitenopslag kan dan ook grote gevolgen hebben op een

mogelijke schade uitkering. Juist omdat er zulke grote belangen gemoeid zijn met de naleving van deze clausule is het raadzaam om advies hierover in te winnen wanneer u zelf geen expert in de materie bent.

Onafhankelijk deskundig Advies bij Bedrijfsverzekeringen

Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies inzake bedrijfsverzekeringen. Dit betekent niet alleen dat wij de beste prijs/kwaliteit voor u uitzoeken. Wij helpen u ook bij het kiezen van de juiste dekking en het zoveel mogelijk inzetten op preventie.

Dat betekent dat wij u niet alleen bijstaan bij het kiezen van de passende verzekering. Wij regelen voor u ook de keuring van uw buitenopslag en bedrijventerrein zodat u in aanmerking komt voor een verzekering. We brengen de risico’s voor u in kaart zodat er passende maatregelen kunnen worden getroffen zodat u gedekt bent binnen de clausule buitenopslag.

Wij geloven sterk in het verminderen van risico’s en het voorkomen van schade als stap 1, de best passende verzekering is hierbij stap 2.

Wij denken graag met u mee wanneer u in wilt zetten op preventie en op het afdichten van risico’s.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55