Blog

Een zakelijke Brandverzekering Aanvragen? Laat Uw Elektrische Installatie Keuren

Laat de Scope 10 inspectie uitvoeren.

Een zakelijke Brandverzekering Aanvragen? Laat Uw Elektrische Installatie Keuren

We hebben al vaker geschreven over de grote gevolgen die brand voor uw bedrijf kan hebben. Niet alleen is er vaak veel materiële schade, er is ook veel bijkomende schade doordat de werkzaamheden of productie voor korte of langere tijd onderbroken worden.

Hopelijk wordt de schade wel vergoed door uw verzekeraar. Maar deze vergoeding is sterk afhankelijk van uw dekking en van de oorzaak van de brand. Verzekeraars eisen namelijk steeds meer eigen verantwoordelijkheid en stellen strenge eisen bij het verstrekken van verzekeringen.

En daar is goede reden voor. Een groot deel van de schade door bedrijfsbranden had namelijk (deels) voorkomen kunnen worden. Branden ontstaan alleen op plekken waar de kans aanwezig is dat er brand uitbreekt. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar toch doen niet alle bedrijven alles wat er in hun macht ligt om dergelijke plekken/situaties te vermijden.

We schreven daarom al eerder over de veiligheid van buitenopslag of van zonnestroominstallaties (PV-installaties).

In dit artikel behandelen we een ander zeer belangrijk onderdeel van brandveiligheid: De elektrische installatie. Zo’n 25% van alle bedrijfsbranden heeft namelijk een elektrische oorzaak!

Dit is exact de reden dat verzekeraars van bedrijven eisen, dat zij hun elektrische installatie laten keuren. Deze keuring geschied volgens de NTA 8220 en dient te worden uitgevoerd door keurmeesters die in het bezit zijn van het SCIOS Scope 10 certificaat.

Onderscheid tussen verschillende Keuringen

Er bestaat een aantal keuringen/inspecties op het gebied van brandveiligheid en bedrijfsinstallaties. Voor zowel technische installaties als elektrische installaties worden meerdere inspectienormen gebruikt.

Waar de NEN1010 en de NEN3140 gericht zijn op het keuren van een technische installatie, hebben deze onvoldoende aandacht voor brandveiligheid. Daarom heeft het verbond van Verzekeraars een nieuwe standaard voor keurmeesters laten ontwikkelen. Dit certificaat voor keurmeesters voor specifiek elektrisch materieel, is het certificaat volgens SCIOS scope 10.

Wanneer uw bedrijf een keuring laat uitvoeren door een SCIOS scope 10 gecertificeerde keurmeester, dan toont u hiermee aan dat u een hoogwaardige inspectie heeft laten uitvoeren.

Deze inspectiemethode wordt nu door verzekeraars gezien als de gouden standaard en daarom geëist bij het verstrekken van verzekeringen.

 

Wanneer heeft u deze SCIOS Scope 10 keuring nodig?

Deze keuring wordt door uw verzekeraar geëist, wanneer u een zakelijke brandverzekering wilt afsluiten voor uw bedrijfsruimte waarin één of meerdere elektrische installaties zijn. Denk hierbij aan machines, liftinstallaties of airco’s.

De verzekeraars eisen een certificaat om er zeker van te zijn dat de keuring deugdelijk is uitgevoerd. Wanneer het elektra inspectiebedrijf in het bezit is van een SCIOS Scope 10 certificaat, dan weet u dat dit bedrijf uw elektrische installatie vakkundig kan keuren.

De termijn waarop u deze keuring moet laten uitvoeren kan verschillen per verzekeraar. Meestal dient u een keuring uit te laten voeren binnen een jaar na het afsluiten van de verzekering of zelfs al voor het afsluiten van de verzekering.

Daarna dienen er periodieke keuringen te worden uitgevoerd met meestal een tussentijd van 3 tot 5 jaar.

Wanneer u schade heeft door brand, dan zal uw verzekeraar bewijs willen ontvangen dat u de keuringen heeft laten uitvoeren en dat u de aanbevelingen heeft opgevolgd.

Hulp bij de aanvraag van een Brandverzekering of Elektrische Installatie Keuring

Het overleg met een verzekeraar of een inspectiebedrijf kan soms verwarrend zijn. Er zijn veel verschillende inspectiemethoden die allen een net andere focus hebben.

Verzekeraars bieden veelal verzekeringen in standaardpakketten aan waar u behoefte heeft aan maatwerk.

Het is daarom vaak efficiënter, sneller en voordeliger om een onafhankelijk adviseur in te zetten bij uw aanvraag. U heeft dan een expert aan u zijde die uw belangen behartigt!

Raadsheeren is uw adviseur wanneer u behoefte heeft aan een partner die kennis van zaken heeft en met u meedenkt. Wij staan u graag bij in het aanvragen van uw zakelijke verzekeringen. Als onafhankelijke adviseurs kunnen wij u helpen bij vinden van de juiste verzekering en bij het voldoen aan de voorwaarden, zoals een keuring van de elektrische installatie.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55