Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Handhaving Wet DBA weer verder opgeschort

De Wet DBA wordt sinds de instelling niet gehandhaafd vanwege de onduidelijkheid van de wet. Staatssecretaris Wiebes (Financiën), het brein achter de wet, heeft de opschorting van de handhaving nu verlengd tot 1 juli 2018.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er geldt wel een uitzondering voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet werd daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Omdat er nu een nieuw kabinet gevormd wordt en er niet duidelijk is wat de toekomst van de Wet DBA is, heeft Wiebes de handhaving opgeschort tot ten minste 1 juli 2018.

%d bloggers liken dit: