Blog

Hoe ziet Uw Financiële Administratie eruit als Startende Tandarts?

Wat u moet weten over uw financiën als startende tandarts

Startend Ondernemer als Tandarts

Als startende tandarts gaat u veelal eerst aan de slag in een bestaande praktijk. In verreweg de meeste gevallen, wordt er dan gekozen voor het werken als zelfstandig tandarts in die praktijk. Dit gebeurt vervolgens op basis van een overeenkomst van opdracht.

Hierdoor bent u voor de wet een ondernemer, waardoor er juridische en financiële verplichtingen zijn. U vormt in dit geval meestal een eenmanszaak, ook wel een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel).

Wij bieden u in dit artikel een overzicht van wat dit betekent voor uw financiële administratie. Aan welke wettelijke eisen bent u gebonden en welke zaken zijn wel nuttig, maar niet verplicht?

De Financiële Administratie voor een Startende Tandarts (Verplicht vs Verstandig)

Uw financiële administratie kent een aantal zaken die verplicht zijn en een aantal zaken die aan te raden zijn. Een voorbeeld van een wettelijke verplicht onderdeel, is een goede boekhouding. De wet schrijft voor dat u als ondernemer zowel uw inkomsten als uw uitgaven moet kunnen verantwoorden. U bent zelfs verplicht deze boekhouding over een periode van 7 jaar te bewaren .

Naast verplicht, is deze boekhouding ook nog eens heel verstandig omdat u kunt zien waar u de meeste kosten heeft gemaakt en natuurlijk wat u heeft verdiend.

We behandelen daarom in dit artikel de financiële zaken die voor iedere startende tandarts verplicht zijn.

Een goede Boekhouding als Startende Tandarts

Deze boekhouding is zoals we al noemden, een wettelijke verplichting. De wet schrijft voor dat u kunt aantonen waar uw inkomsten vandaan komen en dat u kunt verantwoorden waaraan u kosten heeft gemaakt. Dit betekent dat u uw honorarium moet kunnen staven met verzonden facturen en dat u van uw kosten een bonnetje of inkomende factuur bezit.

De boekhouding bevat verder een balans en een winst- en verliesrekening. De balans geeft een overzicht van bezittingen en schulden van uw onderneming op 31 december van het belastingjaar. U kunt hierbij onder andere denken aan openstaande vorderingen, aanwezig banksaldo of leningen. De balans geeft dus een doorsnede van uw bedrijf op 31 december van het betreffende jaar.

 

De winst- en verliesrekening op haar beurt, laat de omzet zien en alle gemaakte kosten. Hiermee kunt u laten zien wat er binnen is gekomen en wat er uit is gegaan. De winst- en verliesrekening is dus een overzicht van een periode. In dit geval is die periode een jaar.

U heeft beide nodig voor de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

Hiernaast moet u ook kunnen aantonen dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren. Wanneer u 1.225 of meer uren in uw onderneming heeft gewerkt, heeft u recht op een aantal belastingregelingen. U dient wel aannemelijk te kunnen maken dat u deze uren ook daadwerkelijk aan uw onderneming heeft besteed. Wij adviseren dan ook, om zeker in het begin, uw uren bij te houden.

Niet Verplicht maar wel heel Handig: Een Jaarrekening en Zakelijke Bankrekening

Als startende tandarts is het niet verplicht om een jaarrekening/jaarverslag op te stellen. Dit is echter wel verstandig en ook handig. De jaarrekening laat namelijk zien hoe uw onderneming het afgelopen jaar heeft gepresteerd. U heeft hiermee niet alleen zelf een goed overzicht maar u kunt eventueel ook aan andere partijen, zoals hypotheekverstrekkers, tonen hoe uw onderneming er voor staat.

Vaak komt de jaarrekening in de vorm van een jaarverslag waarin de belangrijkste financiële en zakelijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar staan.

De zakelijke bankrekening op zijn beurt, zorgt vooral voor meer overzicht. Hierdoor houdt u uw privé-uitgaven en zakelijke uitgaven makkelijker gescheiden. Dit zorgt enerzijds voor meer overzicht bij het bijwerken van de boekhouding en anderzijds voor een meer professionele uitstraling van uw onderneming. Veel accountants en advieskantoren staan ook enkel ondernemers bij die een zakelijke rekening gebruiken omdat dit de kans op fouten of onduidelijkheden veel kleiner maakt. U kunt ook volstaan met het openen van een extra rekening die u enkel zakelijk gebruikt.

Kunt U deze Financiële Administratie zelf voeren?

Wij adviseren veel startende tandartsen om de financiële administratie uit te besteden.

Hiervoor zijn dan ook een aantal goede redenen. U bent namelijk aansprakelijk wanneer er iets niet in orde is met uw boekhouding. Veel starters willen er daarom graag zeker van zijn dat de financiële administratie op orde is. Ook is het zo dat veel startende tandartsen liever geen tijd besteden aan de administratie omdat zij die tijd liever in patiëntenzorg of in andere activiteiten steken.

Tot slot is een boekhouding die door een professional wordt bijgehouden in de praktijk vaak ook relatief voordelig. Een goede financiële administratie zorgt er namelijk voor dat u minder kans op moeilijkheden heeft met de belastingdienst en dat u bij eventuele financieringsvraagstukken uw cijfers ordentelijk kan overleggen. Door het eerste heeft u minder kans op boetes en door het tweede een grotere kans op goede voorwaarden of minder adviseurskosten.

Onze gespecialiseerde adviseurs bieden dan ook veel (startende) tandartsen bijstand bij het voeren van hun financiële administratie. Omdat wij ook bekwaam zijn in het bieden van advies betreffende het afdekken van risico’s, bijvoorbeeld door (verplichte) verzekeringen, helpen wij veel startende tandartsen met de combinatie van beide zaken.

Wij nodigen u graag uit voor een adviesgesprek waarin we kunnen kennismaken en onderzoeken waar u behoefte aan heeft.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55