Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Huur laten toetsen kan lucratief zijn

Huurders in de vrije sector die hun huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie, kregen het afgelopen jaar vaak een huurverlaging voor elkaar. Gemiddeld daalde de huur met 278 euro per maand.

Huurders met een vrije sector huurcontract kunnen in het eerste half jaar de huurprijs van hun huurwoning laten controleren als blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan 710,68 euro, de zogeheten liberalisatiegrens. Valt de woning niet in de vrije sector, dan wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS. Volgens de Woonbond is de “toets aanvangshuur”, zoals de procedure heet, onbekend bij veel huurders.

Dat is jammer, want van de 113 gevallen kreeg 58 procent van de huurders gelijk, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. De bond roept huurders op bij een nieuw contract op de vrije huurmarkt altijd even te controleren of de huurprijs niet te hoog is. Daarnaast pleit de huurdersorganisatie voor het aan banden leggen van de hoge huurprijzen in de vrije sector.

%d bloggers liken dit: