Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Jongeren nauwelijks op de hoogte van pensioen

Jongeren weten nog steeds weinig over hun pensioen. Ze weten niet bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht, hoe de regeling eruit ziet of naar welk pensioenbedrag ze toewerken.

 

Dit keer komt pensioenuitvoerder BeFrank met dit regelmatig terugkerende nieuws. De pensioenuitvoerder deed onderzoek onder drie generaties over financiële beslissingen. Van de groep van 18 tot 37 jaar (generatie Y en Z) weet 13 procent wie hun pensioenuitvoerder is. Bij de groep van 37 tot 57 jaar ligt dit percentage op 60. Jongeren schatten hun pensioeninkomen later in als ´net voldoende´ of ´ruim voldoende´. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren het op prijs stellen als ze in de communicatie met pensioenuitvoerders en het regelen van pensioenzaken de beschikking hebben over moderne communicatiemiddelen, waaronder WhatsApp, chatbots en online portal.

%d bloggers liken dit: