Klachtenbehandeling bij Raadsheeren

 

Klachtenbehandeling bij Raadsheeren

Hoewel wij ons uiterste best doen om u van goede dienstverlening te voorzien kan het voorkomen dat uw beleving anders is. Wij vernemen dat dan graag van u en zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachting te voldoen.

Stap 1. Uw bemiddelaar

Uw bemiddelaar behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen. U krijgt van uw bemiddelaar binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Is Raadsheeren uw bemiddelaar? Neem dan contact met ons op.

Stap 2. Raadsheeren Verzekeringen

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen. U kunt uw ongenoegen ook per e-mail kenbaar maken via info@raadsheeren.nl

Raadsheeren

T.a.v. Directie

Postbus 314

3720 AH Bilthoven

Stap 3. KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

In het geval u het niet eens bent met het standpunt van directie dan kunt u zich tot het KiFiD richten. Dit is het objectieve instituut waar u terecht kunt voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U kunt binnen drie maanden na dagtekening van het schrijven van de directie een klacht indienen bij het KiFiD.

Raadsheeren is aangesloten bij het KIFID onder nr 300.001804, en bij de AFM onder nr 12004291

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag informeren wij u over de verschillende dekkingen en wat het beste bij uw situatie past. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55