Blog

Loop geen Risico bij Brandgevaarlijke werkzaamheden door Derden

U bent ook verantwoordelijk voor derden op uw terrein.

Loop geen Risico bij Brandgevaarlijke werkzaamheden door Derden

Wanneer u een verzekering voor uw bedrijfspand of bedrijfsterrein afsluit, dan zit hier aan aantal verplichtingen aan vast die u krijgt opgelegd vanuit de verzekeraar. Met name op het gebied van brandveiligheid kunnen er veel voorschriften zijn vanuit deze verzekeraar. Wanneer u hier niet aan voldoet, dan kan het zelfs zo zijn dat een verzekeraar u niet eens een verzekering wil aanbieden!

Het is dan ook vaak geen keuze maar een verplichting om aan deze voorschriften te voldoen. Hiernaast is het vanzelfsprekend ook in uw eigen belang om zoveel mogelijk preventief te in te zetten om schade door brand te voorkomen.

U bent en blijft dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor wat er op, in en rondom uw bedrijfspand en bedrijfsterrein gebeurt. Dat betekent dat u niet alleen de verantwoordelijkheid heeft om uw eigen personeel bewust te maken van risico’s en verantwoordelijkheid.

Dit geldt ook voor anderen die op uw terrein actief zijn!

Een bekend voorbeeld op dit gebied is de brand in de Notre-Dame, waarbij de historische kerk is verwoest door een brand die is ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak. Er is geen aannemer te bedenken die deze schade aan de opdrachtgever kan vergoeden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden door Derden

Maar u kunt niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Als ondernemer richt u zich op uw kerntaken en vraagt u vaak de hulp van anderen, wanneer er zaken gedaan moeten worden waar u zelf niet goed in bent.

Dit betekent dat er regelmatig derden op uw terrein zijn voor bijvoorbeeld het doen van onderhoud. Omdat deze mensen op uw terrein zijn en opdrachten voor u verrichten, is het ook uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat deze derden zich houden aan de richtlijnen die gelden voor uw onderneming.

Een bekend voorbeeld op dit gebied is het werk van een dakdekker of ander onderhoud aan het dak. Hierbij wordt vaak verhitting gebruikt om materialen aan elkaar te bevestigen. Omdat hier zulke grote risico’s aan vast zitten, hebben verzekeraars en de “dakenbranche” aparte normen opgesteld voor het werken aan daken. Denk hierbij aan regels over het kijken naar alternatieve methoden, het schoonhouden van de werkplek en de aanwezigheid van blusmaterialen.

Wanneer iemand die door u is ingehuurd voor werkzaamheden, zich niet aan de regels inzake brandveiligheid houdt, is de kans aanwezig dat uw verzekeraar u niet langer als klant wil of zelfs niet tot schadevergoeding over zal gaan.

Dit betekent dat u een directe verantwoordelijkheid heeft om ook anderen brandveilig te laten werken. Dit is een vereiste om het überhaupt mogelijk te maken om uw bedrijfspand te verzekeren.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Om deze verantwoordelijkheid meer concreet te maken, biedt de bond van verzekeraars het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden. Met dit formulier kunt u iemand die voor u werkzaamheden uitvoert, dwingen om binnen de regels zijn werk te doen.

U vult dit formulier op juiste wijze samen met de uitvoerder van het werk in. Dit doet u voordat de opdracht aanvangt. Het formulier helpt u om risico’s in kaart te brengen en al voor de start van het werk hier passende maatregelen voor te treffen.

Het formulier verplicht ook de eindcontrole door de uitvoerder na het werk en zelfs een nacontrole door opdrachtgever om te controleren of er bijv. geen smeulende resten achtergebleven zijn of andere risico’s zijn ontstaan.

U bent verplicht om deze zaken na te lopen en deze vast te leggen op het formulier. U toont hiermee aan dat u zich bewust bent van risico’s en dat u kritisch kijkt naar risico’s en passende maatregelen/alternatieven voor risicovolle werkzaamheden.

Hulp bij het Voldoen aan de eisen van Verzekeraars voor Brandveilig werken

Wij zien in de praktijk dat het niet eenvoudig is om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan brandveilig werken. Zonder expertise op dit onderwerp is het lastig om te voldoen aan voorschriften van verzekeraars. Om deze reden adviseren wij onze cliënten niet alleen bij de aanvraag van een verzekering. Wij helpen ook bij het voorbereiden van uw organisatie op het voldoen aan de regels.

Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid zodat niet alleen uw eigen personeel maar ook eventuele derden die op uw terrein werkzaam zijn, op verantwoorde wijze hun werkzaamheden uitvoeren.

Dit verkleint het risico op schade door brand en zorgt ervoor dat u zich kunt verzekeren.

Wij komen graag met u in contact om u te helpen bij het afsluiten van verzekeringen op het voldoen aan de voorschriften voor brandveiligheid.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55