Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Meer schadeclaims, hogere autopremies

Autopremies zullen volgend jaar blijven stijgen, verwacht een vergelijkingssite van autoverzekeringen. De opwaarts trend is voor een belangrijk deel te wijten aan een grotere claimbereidheid

De premiestijging is toe te schrijven aan verschillende factoren. Zo zijn sommige verzekeraars nog bezig de rode cijfers weg te werken. Daarnaast is de schadelast toegenomen door dure technologie in auto’s en schade in verband met klimaatverandering. Maar met name de toename van het aantal schadeclaims hebben de premies laten stijgen.

Uit een recent rapport van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%. Ook de letselschadelast neemt toe. Die toename zou samenhangen met de trend dat de claimbereidheid in Nederland meer in de pas gaat lopen met die in andere landen. Ook de hoogte van het smartengeld neemt daardoor toe.

%d bloggers liken dit: