Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Meerderheid zzp’ers niet verzekerd van juridische hulp

Ruim de helft van de zzp’ers (56,1 procent) beschikt niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Een klein deel van deze groep (13,6 procent) overweegt deze verzekering wel af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer. Zzp’ers die niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschikken, geven aan dat de belangrijkste reden hiervoor de hoge kosten zijn. Een groot deel (27,6 procent) geeft ook aan niet over de verzekering te beschikken omdat zij dit risico op een andere manier hebben gedekt, bijvoorbeeld via een eigen buffer of via de partner. Zzp’ers die niet van plan zijn ooit een rechtsbijstandverzekering af te sluiten geven in veertien procent van de gevallen aan dat zij deze verzekering niet nodig vinden. Van de zzp’ers die wel overwegen de verzekering af te sluiten zegt 26,3 procent hier gewoonweg nog niet aan toe te zijn gekomen.   Uit het onderzoek is verder gebleken dat naarmate zzp’ers langer actief zijn, zij vaker een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten. Van de zzp’ers die één tot twee jaar actief zijn beschikt 36,8 procent over de verzekering. Onder de groep zzp’ers die langer dan twee jaar actief zijn is dit 43,1 procent. Van de startende zzp’ers, die minder dan één jaar actief zijn, gaf niemand aan over een zakelijke rechtsbijstandverzekering te beschikken.

%d bloggers liken dit: