Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Naar verwachting 135.000 starters in 2017

Het ING Economisch Bureau verwacht dat dit jaar zo’n 135.000 ondernemers een bedrijf starten. Dit is het hoogste aantal ooit. De forse groei is toe te schrijven aan een sterke economie en flexibilisering van de arbeidsmarkt.
In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 101.600 mensen een bedrijf gestart, een stijging van 1,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2016. Ruim 80.000 van deze ondernemers waren eenpitters. Vooral in sectoren waar veel flexibilisering plaatsvindt, komen er meer startende ondernemers bij. Naast de bouw gaat het om bijvoorbeeld de zorg, het transport en het onderwijs.
Zowel bij bedrijven als werkenden blijft er behoefte aan flexibiliteit. Bedrijven gebruiken een flexibele schil om snel te reageren op veranderende omstandigheden, terwijl veel werkenden graag meer flexibiliteit willen. De overheid is van plan om de flexibilisering een halt toe te roepen, onder andere door de zelfstandigenaftrek te beperken, een minimumtarief in te voeren voor zelfstandigen en de wet DBA aan te passen. Desondanks denkt ING dat ook volgend jaar het aantal startende ondernemers hoog zal blijven.

%d bloggers liken dit: