Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Ontslagprocedure remt aantal ontslagzaken niet

Werkgevers ontslaan werknemers niet eerder of later sinds de WWZ van kracht is. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kosten van ontslag bij wederzijds goedvinden door onderzoeksbureau SEO Economische Onderzoek.

Door de Wet werk en zekerheid moest het voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper worden om vaste werknemers te ontslaan. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland beweren echter dat de Wwz de kosten en rompslomp bij ontslag door de wet zo sterk zijn toegenomen dat werkgevers huiverig zijn om vaste werknemers te ontslaan. Dat blijkt wel zo te zijn vlak na de introductie van de wet, maar naarmate werkgevers vertrouwder raakten met de regels verdween de terughoudendheid.

%d bloggers liken dit: