Nieuws

28 jan 2019

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Er is al lang sprake van, maar volgend jaar of het jaar erop zou het wel eens echt aan de hand kunnen zijn: kortingen op de pensioenen.

Het ging vorig jaar lang goed met de pensioenfondsen maar aan het einde van het jaar stortten de beurskoersen in en kwamen de dekkingsgraden weer onder druk te staan. Met de dekkingsgraad wordt aangegeven hoe het vermogen van een pensioenfonds zich verhoudt tot de pensioenverplichtingen. Bij 100 is er precies genoeg om – bij ongewijzigde omstandigheden – ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Maar omdat die omstandigheden altijd wijzigingen, eist toezichthouder De Nederlandsche Bank dat de fondsen een flinke marge aanhouden. De gewenste dekkingsgraad ligt rond de 105 en daar komen veel pensioenfondsen momenteel niet aan. En dus is de kans op korting op de pensioenuitkeringen groot.

Dat is voor veel mensen een extra aanleiding om (ook) zelf te gaan sparen voor het pensioen. Dat geeft meer financiële zekerheid na de pensionering. Wij adviseren u graag over de beste manier voor u om uw pensioen veilig te stellen. Neem daarvoor contact met ons op.

De prijs van een gemiddelde koopwoning is in het derde kwartaal van 2018 met 10,2 procent gestegen. De prijs van nieuwbouwwoningen ging het hardste omhoog, met 17 procent vergeleken met een jaar eerder.

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in het derde kwartaal van 2018 met 9,2 procent, aldus het CBS. Het gemiddelde komt dus uit op ruim 10 procent. Nederland staat daarmee op de tweede plek in de Europese Unie. Alleen de prijzen van huizen in Slovenië zijn harder gestegen. De stijging lijkt volgens het CBS effect te hebben op de verkoop. Het aantal verkopen daalde met 7,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het derde kwartaal zijn ruim 63.000 woningen verkocht. Dat waren bijna 57.000 bestaande huizen en meer dan 6.000 nieuwbouwwoningen.

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu vier kwartalen op rij sterker dan de prijzen van bestaande koopwoningen. Zo is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning sinds het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 260.612 euro naar 397.628 euro in het derde kwartaal van 2018. Dit komt neer op een stijging van maar liefst 52,6 procent.

In 2018 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 9,0 procent duurder dan in 2017. In de laatste maand van het jaar waren koopwoningen 8,4 procent duurder dan in december 2017. In oktober en november waren de koopwoningen 9,0 en 9,5 procent duurder.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Daarna zijn de prijzen tot december onafgebroken gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 2018 ruim 33 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in december 2018 bijna 5 procent duurder.

28 jan 2019

Minder woningen verkocht in 2018

By There are no tags 0 comments

In het vierde kwartaal van 2018 werden voor het eerst na halverwege 2013 in alle provincies minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Het aantal verkochte woningen bedroeg in 2018 ruim 218.000. Dat is een daling van 9,7 procent ten opzichte van 2017, maar wel het op een na hoogste aantal verkopen ooit. In alle provincies zijn in het vierde kwartaal minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook in Zeeland, waar een kwartaal eerder het aantal transacties nog hoger lag, waren de verkopen in het vierde kwartaal lager.

De kans op verlaging van de pensioenen wordt voor veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter. De financiële positie van een aantal grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal flink verslechterd.

 

De pensioenfondsen kregen in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijd dalende beurskoersen. Daardoor werd eerder herstel de kop in gedrukt. Metaalfonds PME heeft het kabinet al om maatregelen gevraagd om te voorkomen dat het fonds moet snijden in de pensioenuitkeringen.

Als de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen niet op tijd op het vereiste niveau van ruim 104 procent zit, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Bij metaalfonds PMT begint de situatie nijpend te worden. Voor PME en PMT verstrijkt de deadline eind 2019 al en kunnen pensioenen dus mogelijk in 2020 al omlaaggaan. De beleidsdekkingsgraad stond eind december op respectievelijk ruim 101 procent en dik 102 procent. Zorgfonds PFZW stond er met een beleidsdekkingsgraad van ruim 101 procent ook niet goed voor, maar heeft in principe nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Dit geldt ook voor ambtenarenfonds ABP. Bij ABP eindigde de graadmeter iets onder de 104 procent. Het grootste fonds van Nederland leek vorig jaar lang op weg om boven het vereiste niveau uit te komen, maar een zeer slecht vierde kwartaal gooide roet in het eten.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er al een tijd goed voor. Hier zit de graadmeter boven de 118 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd.

Vaders binnen de EU krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Werkgevers zullen over die periode minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld. Het Europees Parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden dat elk land zelf de hoogte van de uitkering zou bepalen. Nu is besloten dat de doorbetaling niet lager mag liggen dan het ziekengeld. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde afgelopen zomer tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen.

28 jan 2019

Consumptie stijgt, vertrouwen daalt

By There are no tags 0 comments

Consumenten hebben in november 2,0 procent meer besteed dan in november 2017. Die groei is wat hoger dan in de voorafgaande maand, aldus het CBS. Tegelijk meldt het CBS dat het consumentenvertrouwen de grootste daling in 7 jaar doormaakt.

Consumenten hebben in november bijna 3 procent meer uitgegeven aan duurzame goederen. Daarbij hebben ze vooral meer besteed aan huishoudelijke apparaten en kleding. Aan auto’s hebben ze echter een stuk minder uitgegeven dan een jaar eerder. Ook aan overige goederen zoals benzine en aardgas hebben consumenten bijna 3 procent meer besteed. Aan voedingsmiddelen gaven ze 1 procent meer uit.

Het consumentenvertrouwen is in januari 2019 voor de zesde maand op rij minder positief dan een maand eerder. Het indexcijfer daalde 8 punten en komt uit op 1. Het oordeel over het economisch klimaat is een stuk minder positief. Ook de koopbereidheid is lager. Met 1 ligt het consumentenvertrouwen in januari nog wel boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Het is 1 januari 2019 geweest, en dus veranderen er weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo is de btw omhoog, de inkomstenbelasting omlaag en wordt het partnerverlof langer.

Klik op deze link voor een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2019 via nos.nl

Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar. Zuiniger aandoen (37 procent), minder onnodige uitgaven (37 procent) en niet rood staan (26 procent) zijn de top 3 goede voornemens.

Uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken blijkt ook dat bijna de helft (47 procent) nog niet weet welke veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2019 van invloed zullen zijn op hun portemonnee.

Voor veel mensen is de start van een nieuw jaar ook weer een belangrijk moment om te kijken waar ze op kunnen besparen. In de top drie staan besparen op de dagelijkse boodschappen (38 procent), besparen op winkelen (33 procent) en besparen op energie (27 procent). 58 procent van de mensen wil sowieso zuiniger met energie omgaan, vanwege de verhoging van de energiebelasting per 1 januari. Mensen die willen besparen op de kosten voor hun zorgverzekering kunnen tot 1 februari 2019 overstappen, maar moeten hun bestaande zorgverzekering wel voor 1 januari opzeggen.

Een belangrijke verandering in 2019 is het verhogen van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Ruim 30 procent van de mensen geeft om deze reden aan voor 1 januari nog extra boodschappen in te slaan. De btw-verhoging is voor 43 procent van de 1.000 ondervraagden reden om boodschappen te gaan kopen bij een goedkopere supermarkt.

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat er binnen nu en drie jaar een crisis uitbreekt met dalende huizenprijzen tot gevolg. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Hoewel veel mensen een crisis voorzien, laten niet veel mensen zich door die verwachting leiden bij hun woonplannen; slechts een kwart van hen geeft aan dit wel te doen. Wel is het aantal Nederlanders dat het geen gunstig moment vindt om een huis te kopen, het afgelopen jaar fors toegenomen van 22 procent tot 45 procent, aldus VEH. De gestegen huizenprijzen en de steeds verder afnemende keuzemogelijkheden in koopwoningen zijn de belangrijkste redenen waarom men het een ongunstig moment vindt om nu een woning te kopen.


1 2 3 4 21