Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Overheid betaalt rekeningen ondernemers sneller

De Rijksoverheid, de provincies en gemeenten betalen de facturen van ondernemers steeds sneller en beter . Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd.

 

Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8 procent van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4 procent nog iets boven.

Sinds 2009 wordt per departement bijgehouden in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 gebeurde dat bij 95,1 procent. Afgelopen jaar is de gemiddelde score voor de Rijksoverheid iets gestegen naar 95,8 procent. Bij de provincies ging dit percentage omhoog van 89,3 naar 91,8 procent en ook bij de gemeenten is een voorzichtige stijging te zien. In 2017 betaalden ongeveer de helft van de gemeenten 90 procent van de rekeningen op tijd. De gemeenten lopen in betalingsmoraal achter en moeten nog stappen zetten, aldus het ministerie van EZ.

In 2014 en 2015 werd afgesproken dat alle departementen minimaal 90 procent van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moeten betalen. In 2016 heeft de Rijksoverheid de streefwaarde verhoogd naar 95 procent.

%d bloggers liken dit: