Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Premies Ziektewet en WGA omhoog
13 sep 2017

Premies Ziektewet en WGA omhoog

By There are no tags 0 comments

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, nemen in 2018 licht toe.
Om hun werknemers te verzekeren tegen inkomensachteruitgang bij ziekte en arbeidsongeschiktheid dragen alle werkgevers jaarlijks sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Een werkgever kan zich publiek verzekeren via het UWV of het risico privaat afdekken als eigenrisicodrager. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap.
De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De lastenstijging is conform verwachting, omdat de WGA zich nog in een opbouwfase bevindt. De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

%d bloggers liken dit: