Blog

Rookmelders: Veel variatie in Functie en detectie

Voorkom schade door Brand.

Rookmelders: Veel variatie in Functie en detectie

De tijd dat er in het trapgat “een rookmelder” hing, is wel voorbij. Hier bedoelen we zeker niet mee dat rookmelders niet belangrijk meer zijn. We bedoelen juist dat er niet meer “één rookmelder” is. Rookmelders zijn er inmiddels in allerlei soorten en maten.

 

Naast het detecteren van rook hebben rookmelders ook nieuwe functies gekregen. Zo kunnen rookmelders ook andere stoffen zoals koolstofmonoxide detecteren. Ook kunnen de melders brand detecteren op basis van hitte in plaats van rook.

Wij willen u in dit artikel meer uitleggen over de verschillende typen rookmelders en hun toepassingen.

Want zeker met de decembermaand in aantocht, is het onderwerp heel actueel. De meeste woningbranden ontstaan immers in deze maand.

Waardoor ontstaan Woningbranden

Woningbranden ontstaan door verschillende oorzaken. De drie grootste categorieën hiervan zijn:

Menselijk handelen: Denk aan een kaars die dichtbij een brandbaar object staat, een open haard die te warm wordt gestookt of een elektrisch kacheltje waar een kledingstuk op ligt.

Defecte apparatuur: Apparaten die defect zijn, kunnen te warm worden, vonken geven of kortsluiting veroorzaken. Al deze zaken kunnen brand opleveren.

Kortsluiting: Of het nu komt door lekkage, ondeugdelijke montage of door verouderde aansluitingen. Kortsluiting blijft één van de belangrijkste veroorzakers van brand.

In dit artikel willen we ons niet richten op het voorkomen van brand. We willen u wel verder informeren hoe u bij een brand in een zo vroeg mogelijk stadium gewaarschuwd kan worden. De rookmelder is hiervoor een bewezen effectief apparaat.

We vertellen u meer over de beschikbare opties.

Verschillende typen Rookmelders

De term rookmelder dekt eigenlijk de lading niet meer van deze groep apparaten. Rookmelders detecteren tegenwoordig immers niet alleen maar rook, maar ook hitte of schadelijke gassen.

Rookmelders: Deze apparaten detecteren alleen de rook zelf. Dit gebeurt via een optische meting. De rookmelder meet voortdurend het aantal rookdeeltjes in de lucht. Wanneer dit aantal boven een bepaalde waarde komt, dan slaat de melder alarm.

Let op! Rook stijgt op, hang de rookmelder dus zo hoog mogelijk op. Let er wel op dat de rookmelder bij een puntdak 30 cm uit de nok hangt (dit vanwege mogelijke stilstaande lucht).

Hittemelders: Hittemelders detecteren zoals de naam het al zegt, hitte. Deze melders meten de omgevingstempratuur. Wanneer deze temperatuur te hoog wordt, dan slaat de melder alarm. Deze melders zijn bijvoorbeeld handig op plekken waar soms rook hangt zonder dat dit brand betekent. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of garage. Door hier een hittemelder in plaats van rookmelder te gebruiken, voorkomt u vals alarm.

CO-melder: Deze melder meet de aanwezige hoeveel koolstofmonoxide, ook wel CO genaamd. Dit gas is reukloos en onzichtbaar en daarom niet door mensen waar te nemen. Het gas is daarnaast erg gevaarlijk en levert jaarlijks dodelijke slachtoffers op. Co-melders zijn onmisbaar in woningen die door een verbrandingsketel worden verwarmd.

Gasmelders: Gasmelders detecteren geen CO gas, maar wel andere gassen. Ze meten bijvoorbeeld de aanwezigheid van aardgas, butaan, propaan en LPG.

Let op! Afhankelijk van het type gas hang je deze melder hoog of laag op. Bij aardgas dient u de melder tegen het plafond te plaatsen. Bij butaan, propaan en LPG dient u de melder juist laag te plaatsen.

Welke melders heeft u nodig en hoeveel heeft u er nodig?

De vuistregel is dat u minimaal 1 rookmelder per verdieping installeert. Het is aan te raden deze melder te installeren in de vluchtweg, wat in een woning meestal de hal is. Eén melder per verdieping is echter het minimum. Het is verstandig om in meerdere kamers rookmelders te plaatsen. Bij de keuken kunt u beter een hittemelder gebruiken om vals alarm te voorkomen.

In woningen waar via een ketel wordt verwarmd, kunt u de CO-melder het beste niet in de stookruimte zelf hangen. Dit kan vals alarm veroorzaken. U kunt de melder beter in de slaapkamers plaatsen.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55