Nieuws

GoodChoice
Nieuws
SER wil eigen pensioenspaarpot voor iedereen

Mensen moeten een eigen pensioenspaarpot krijgen en de hoogte van het pensioen moet pas bekend worden als de pensioendatum nadert. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een notitie aan het komende kabinet.

De notitie is nog niet openbaar maar zou scenario´s omvatten voor de herziening van het pensioenstelsel. Omdat het huidige pensioenstelsel vanwege de vergrijzing te duur wordt, moet het stelsel worden hervormd. Het kabinet-Rutte II vroeg de SER drie jaar geleden om een advies.

De SER wil dat pensioenfondsen een stuk minder beloven over hun opbrengsten. Ook moet het voor iedereen makkelijker worden om te zien welk bedrag opzij wordt gezet. In het voorstel van de SER worden pensioenpremies niet meer in een collectieve kas gestort, maar op een meer transparante individuele beleggingsrekening. Een pensioenfonds belegt het geld zonder tussenkomst van de deelnemer. Afhankelijk van de rendementen, bouwt de deelnemer een bedrag aan pensioen op. Pas tien jaar voor het bereiken van de pensioenleeftijd krijgt de deelnemer duidelijkheid over de hoogte van zijn pensioen.

%d bloggers liken dit: