Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Startende zzp'er heeft meer last wet DBA

Bestaande zzp’ers hadden in het vierde kwartaal van 2016 minder last van onrust over de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) dan startende zzp’ers. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ABN Amro.

Ruim 70 procent van de bestaande zzp’ers zegt dat de nieuwe wet geen invloed heeft op hun beslissing om zzp’er te blijven, terwijl de groep starters die zich hierdoor wél laat beïnvloeden met 8 procentpunt is gestegen. Minder dan de helft van de startende zzp’ers (47 procent) heeft zich naar eigen zeggen verdiept in de nieuwe wet, tegenover 65 procent van de gevestigde zzp’ers.

Al met al concludeert de bank dat de impact van de wet DBA op de toekomstverwachtingen van zzp’ers mee lijkt te vallen. De meeste zzp’ers verwachten volgend jaar een groei in omzet en uurtarief en denken niet dat ze vaker zonder opdracht komen te zitten. Toch zijn veel zzp’ers in vergelijking met het derde kwartaal van 2016 minder tevreden over het zelfstandig ondernemerschap. De tevredenheid met hun rol als zzp’er is onder startende ondernemers gedaald van 75 naar 58 procent. De discussie over de Wet DBA heeft bij die daling mogelijk een rol gespeeld. Volgens de bank houdt 41 procent van de starters bij zijn beslissing om zzp’er te blijven rekening met de impact van de wet, ook al is de handhaving hiervan opgeschort tot 2018.

%d bloggers liken dit: