Nieuws

GoodChoice
Filter by: BGL

De Tweede Kamer heeft besloten om het debat over een wetsvoorstel om de VAR te vervangen uit te stellen. Dat betekent dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voorlopig nog even blijft bestaan.

Read More

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) naar de Tweede Kamer gestuurd. De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR.

Read More