Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Trend van de week
06 feb 2018

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

De pensioenen staan sinds een jaar of tien onder druk. Omdat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onvoldoende is, kunnen pensioenen niet geïndexeerd worden en dreigt soms zelfs een korting op de uitkeringen.

Het beeld van onze pensioenen is daardoor heel anders dan vroeger, toen iedereen er klakkeloos op vertrouwde dat het wel goed zat met zijn pensioen. We zijn wijzer geworden en beseffen dat er geen garanties zijn. Om dat te onderstrepen, worden pensioenoverzichten vanaf volgend jaar aangepast. In plaats van één bedrag, worden er dan drie bedragen getoond, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

Voor wie nu al pensioen ontvangt, is het lastig het inkomen verder op te krikken. Als er ruimte voor is, zou u extra kunnen aflossen op de hypotheek. Bent u nog relatief jong? Dan heeft u meer mogelijkheden uw pensioenvooruitzichten te verbeteren door te sparen, te verzekeren en door aanpassingen in uw hypotheek. Wij adviseren u graag over de maatregelen die in uw situatie het beste uitpakken.

%d bloggers liken dit: