Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Trend van de week
28 jan 2019

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Er is al lang sprake van, maar volgend jaar of het jaar erop zou het wel eens echt aan de hand kunnen zijn: kortingen op de pensioenen.

Het ging vorig jaar lang goed met de pensioenfondsen maar aan het einde van het jaar stortten de beurskoersen in en kwamen de dekkingsgraden weer onder druk te staan. Met de dekkingsgraad wordt aangegeven hoe het vermogen van een pensioenfonds zich verhoudt tot de pensioenverplichtingen. Bij 100 is er precies genoeg om – bij ongewijzigde omstandigheden – ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Maar omdat die omstandigheden altijd wijzigingen, eist toezichthouder De Nederlandsche Bank dat de fondsen een flinke marge aanhouden. De gewenste dekkingsgraad ligt rond de 105 en daar komen veel pensioenfondsen momenteel niet aan. En dus is de kans op korting op de pensioenuitkeringen groot.

Dat is voor veel mensen een extra aanleiding om (ook) zelf te gaan sparen voor het pensioen. Dat geeft meer financiële zekerheid na de pensionering. Wij adviseren u graag over de beste manier voor u om uw pensioen veilig te stellen. Neem daarvoor contact met ons op.

%d bloggers liken dit: