Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Trend van de week
11 okt 2016

Trend van de week

By There are no tags 0 comments

Mag een verzekeraar de premie van een verzekering zomaar verhogen zonder dat u daarvoor goedkeuring moet verlenen? In principe wel en dat gebeurt ook. Premies gaan vaak jaarlijks iets omhoog vanwege inflatie of gestegen kosten. Overigens gaan premies soms ook wel eens zonder aankondiging omlaag.

Maar het stilzwijgend verhogen van de premie en ervan uitgaan dat de verzekerde dat maar goed moet vinden, dat dreven sommige verzekeraars wel een beetje ver door. Klachteninstituut kreeg recent twee zaken ter beoordeling. Bij de eerste verhoogde de verzekeraar de premies van het verzekeringspakket van een klant met 20,22 procent zonder om akkoord te vragen. In een tweede zaak ging het om een premieverhoging van 173,4 procent voor een bromfietsverzekering. Het Kifid oordeelde dat bij dergelijke premieverhogingen geen sprake kan zijn van stilzwijgende goedkeuring. Dit gaat volgens het Kifid om een compleet nieuwe overeenkomst, waar een klant bewust en actief ‘ja’ tegen moet zeggen. Uit de uitspraak volgt nu de regel dat verzekeraars alleen stilzwijgend mogen verlengen en verhogen als de verhoging onder de 10 procent blijft. Uiteraard houden wij als uw onafhankelijke financieel adviseur dergelijke prijsontwikkelingen nauwgezet voor u in de gaten. En als het bij een andere verzekeraar goedkoper én beter kan, zullen wij u dat melden.

%d bloggers liken dit: