Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Tweeverdieners mogen hogere hypotheek

De hypotheeknormen die het Nibud ieder jaar vaststelt, veranderen volgend jaar maar weinig. Wel adviseert het instituut om de maximale hypotheek voor tweeverdieners te verhogen.

Het Nibud berekent ieder jaar per inkomensgroep welk hypotheekbedrag huishoudens maximaal kunnen lenen, zonder dat ze daardoor in financiële problemen raken. Bij het vaststellen van de nieuwe hypotheeknormen heeft het Nibud rekening gehouden met veranderde hypotheekregels. Zo mogen consumenten in 2016 een hypotheek afsluiten tot maximaal 102 procent van de waarde van de koopwoning. Nu is dat nog 103 procent. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteafrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2016 gaat deze van 51 naar 50,5 procent

Als het Nibud alle wijzigingen meeneemt en rekening houdt met een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent blijkt dat men over het algemeen iets meer of net zo veel hypotheek kan krijgen. Voor inkomens lager dan 40.000 euro per jaar is er juist iets minder ruimte in 2016. Dit heeft vooral te maken met de sterkere afbouw van toeslagen.

Huishoudens met twee inkomens kunnen volgend jaar wel een hogere hypotheek krijgen dan nu. Het Nibud adviseert om het tweede (laagste) inkomen voor de helft mee te nemen bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Deze verruiming is mogelijk omdat door belastingmaatregelen tweeverdieners netto meer overhouden dan eenverdieners. Dat verschil wordt steeds groter.

%d bloggers liken dit: