Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Vakantieplanning leidt ook al tot werkstress

Het plannen van de vakantie leidt op de werkvloer tot ‘verlofstress’, aldus CNV Vakmensen. Veel werknemers blijken last van irritaties en stress te hebben bij de discussies over vakantieroosters met collega´s en leidinggevenden.
De meeste stress doet zich voor rond schoolvakanties als veel werknemers met schoolgaande kinderen tegelijk op vakantie willen. Volgens het zomerse onderzoekje van de vakbond begint het circus van vakantieaanvragen en schuiven voor de zomervakantie vaak al in november. ´´En dan is er vaak ook nog een werkende partner die in datzelfde circus zit. Het is telkens een puzzel om het weer rond te krijgen´´, aldus de voorzitter van de werknemersorganisatie.
Het komt ook voor dat werknemers verplicht worden vakantie te nemen, bijvoorbeeld als er tijdelijk te weinig werk is. 42 procent van de ondervraagden heeft dit wel eens meegemaakt. Van deze groep kan ruim de helft (55 procent) er wel begrip voor opbrengen.

%d bloggers liken dit: