Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Veranderingen Wet werk en zekerheid per 1 juli

De Wet werk en zekerheid is op 1 januari 2015 ingegaan, maar een aantal maatregelen is per 1 juli van kracht geworden.

Het gaat onder meer om de omzetting van een tijdelijk contract naar een vaste baan en om de transitievergoeding.

Wie minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werkt, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten.

Wie 2 jaar of langer bij een bedrijf werkt, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vergoeding is maximaal 75.000 euro of 1 jaarsalaris als dat salaris hoger is dan 75.000 euro. De regeling geldt ook als na 2 jaar het tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet dit geregeld worden via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter.

Als een ondernemer een bedrijf inhuurt om werk te doen, dan is die ondernemer vanaf 1 juli 2015 ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van de lonen door de onderaannemer. Deze ketenaansprakelijkheid voor loon moet misstanden bij uitbesteding van werk voorkomen.

%d bloggers liken dit: