Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Verbond: Deltaplan cybercrime goed idee

Het Verbond van Verzekeraars vindt cybercrime een serieus probleem voor Nederlandse burgers en bedrijven. Het verbond steunt daarom de oproep van D66 om 125 miljoen euro vrij te maken voor een deltaplan cybersecurity.
Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het belangrijk dat Nederland zich goed wapent tegen cybercrime en zijn daar maatregelen voor nodig. Het Verbond vindt dat de overheid bij de aanpak van cybercrime een aanjagende rol moet vervullen en de publiek-private samenwerking moet opzoeken. In het plan van D66 staan meerdere maatregelen die hierbij van essentieel belang zijn, zoals het investeren in kennis en bewustwording, het doorlichten van vitale infrastructuur en het stellen van kwaliteitseisen aan software.
Het Verbond heeft al geruime tijd aandacht voor cybercrime en verzekeringen hiertegen. Particulieren en bedrijven in Nederland ondervinden steeds meer hinder van deze vorm van criminaliteit. Deloitte schat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en de overheid op 10 miljard euro per jaar. Tegelijkertijd is het verzekeren van cyberrisico’s nog lang niet vanzelfsprekend. Het Verbond wil het risicobewustzijn rond cyberdreigingen vergroten, met name door aan te haken bij bestaande initiatieven van overheid, MKB-Nederland en consultants.

%d bloggers liken dit: