Blog

Verstandig Verzekeren en Goede Preventie door een Grondige Risicoanalyse van de Brandveiligheid

Creëer een veilige werkplek

Verzeker Uzelf en Beperk de Risico’s

Brand is niet alleen een traumatische gebeurtenis om mee te maken, de economische schade is vaak ook nog eens immens. De brandweer waarschuwde hier al voor in een artikel over de onderschatting van de gevolgen van een grote brand door bedrijven.

Deze schade bestaat niet alleen uit de schade aan gebouwen, materialen of producten. Deze bestaat ook uit de verstoring van de bedrijfsvoering, kosten van herstel en eventuele claims van andere benadeelden.

 

Wanneer al deze zaken worden meegenomen, dan is de impact van een brand nog groter dan wanneer alleen wordt stilgestaan bij de materiele schade. Dit is dan ook de reden dat het overgrote deel van bedrijven een verzekering heeft om brandschade af te dekken.

Als advieskantoor hebben wij ruime ervaring met bedrijven die het risico op brand en bij brand willen verminderen. Wij zien hierbij vaak twee zaken die meer aandacht verdienen.

  1. Preventie: Het is mogelijk om zaken te verzekeren, wij adviseren echter om te beginnen met preventie om schade zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Bijkomende schade: Bij een brand kan uw pand verwoest worden. Maar er kan meer schade zijn. Uw bedrijfsvoering kan (deels) worden aangetast of u kunt door anderen worden aangesproken voor de schade die zij door de brand hebben geleden.

Beide zaken zijn belangrijk. Door deze goed te analyseren, kunt u de kans op een brand, en de gevolgen bij een eventuele brand, flink verkleinen. Wij adviseren onze cliënten dan ook altijd een risicoanalyse op het gebied van brandveiligheid uit te voeren.

Hierbij komen niet alleen de kansen voor preventie naar voren maar ook de risicogebieden die u af wilt dekken.

Risicobewustzijn, Preventie en Verzekeren

Uit de risicoanalyse volgen kwetsbare plekken van uw organisatie, terrein en/of pand. U leert waar de mogelijkheden liggen om de kans op brand te verkleinen en op welke manier u een eventuele brand beter beheersbaar kunt houden.

Deze gegevens hebben vervolgens niet alleen een verkleinend effect op de kans dat u schade oploopt door een brand. De verzekeraars stellen deze controles inmiddels ook verplicht!

Met de toenemende schade door (bedrijfs)branden, zijn verzekeraars strenger in wie zij een verzekering aanbieden. Wanneer uw brandpreventie dus niet afdoende is, dan kunt u zelfs geen verzekering afsluiten.

De Risicoanalyse Brandveiligheid

Om deze reden doen wij graag voordat wij u adviseren over een brandverzekering, eerst een risicoanalyse. Deze analyse geeft een beeld van de huidige situatie en mogelijkheden voor betere preventie. De kansen voor betere preventie kunnen heel divers zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan overduidelijke risicofactoren zoals de kwaliteit van de elektrische installatie en het gebruik van verlengsnoeren of aanpassingen die in latere stadia aan het elektrische systeem zijn gedaan.

Maar net zo belangrijk is bijvoorbeeld de buitenopslag, staat deze op een plaats waar er weinig bijkomende schade is wanneer hier brand uitbreekt?

Of de bewustwording van uw medewerkers. Is er duidelijkheid over het rookbeleid en draagt iedereen er aan bij om het werkterrein zo ordelijk en afvalvrij als mogelijk is te houden?

En uw buren, loopt u geen risico doordat op aangrenzende percelen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan?

Al deze zaken (en meer), komen aan bod bij de risicoanalyse.

Minder Brandschade door Betere Preventie

Een goede brandpreventie is dan ook in uw eigen belang. U heeft niet alleen minder kans op schade door een brand. Als werkgever is het ook in uw belang om de premies niet verder op te laten lopen. Nu al kunnen de premies voor brandverzekeringen vrij stevig zijn, door goede preventie met de gehele sector blijft de totale schade beperkt zodat de premies niet verder oplopen.

Want de schade door brand komt uiteindelijk door middel van een premie weer terecht bij de personen die de verzekering hebben afgesloten.

Omdat wij als adviesbureau de beste oplossing voor onze cliënten zoeken, dragen wij bij aan het zo klein mogelijk maken van de kans op brand. Daarnaast denken wij in uw belang en helpen u daarom graag zodat het voor u mogelijk blijft u te verzekeren tegen brand.

Want uiteindelijk zijn alle betrokken partijen gebaad bij een zo kleine mogelijke kans op brand en op zo weinig mogelijk schade bij een eventuele brand.

Wij staan u daarom graag bij met ons deskundig advies om ten eerste de risico’s voor u zo klein mogelijk te maken. Daarnaast is het ons doel u te helpen de scherpst mogelijke premie te laten krijgen en om alle resterende risico’s op verantwoorde wijze af te dekken.

Op deze manier investeert u door middel van preventie in toekomst en betaald u niet achteraf voor fouten in het verleden.

Onze adviseurs komen graag met u in contact om de mogelijkheden voor een risicoanalyse met u te bespreken.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55