Blog

Wat wordt er van u verlangd bij de SCIOS Scope 12 Norm?

Laat uw zonnepanelen inspecteren en verzeker u zelf van goede installatie.

Wat wordt er van u verlangd bij de SCIOS Scope 12 Norm?

Het kan u niet zijn ontgaan, zonnepanelen zijn enorm populair. De groene stroom uit de zonnestroominstallatie is niet alleen minder belastend voor de planeet, maar ook nog eens voordelig. Zeker wanneer uw bedrijf op de langere termijn is gericht.

Maar deze zonnestroominstallaties (PV-installaties) hebben ook een aantal nadelen en aandachtspunten. Eén van de zaken waar steeds meer aandacht naar uitgaat, is naar het brandrisico van de PV-installaties. Deze aandacht is er niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de verzekeraars. Verzekeraars die bijvoorbeeld bedrijfspanden verzekeren, hebben geen grip op de wildgroei van PV-installaties maar willen wel de zekerheid hebben dat de installaties op deugdelijke wijze zijn aangelegd.  

Wanneer blijkt dat er (brand)schade ontstaat door onkundig aangelegde PV-installaties of ongekeurde zonnepanelen. Dan keert de verzekeraar niet uit. Bij het ontbreken van een dergelijke inspectie kan de verzekeraar ook overwegen de verzekering niet eens aan te bieden. Als reactie op de toenemende (brand)schade door onveilige PV-installaties heeft het Verbond van Verzekeraars aangekondigd dat zij installaties zonder deugdelijke keuring/certificaat niet meer verzekeren.

Om deze reden is de Scope 12 inspectie in het leven geroepen. Met een na inspectie verkregen Scope 12 certificaat, kunt u er zelf zeker van zijn dat uw PV-installatie veilig is en kunt u dit ook aan anderen aantonen.

Waarom een Scope 12 inspectie laten uitvoeren

De Scope 12 inspectie is samengesteld door een brede groep betrokken in de PV-branche. Het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland en anderen hebben samen de SCIOS Scope 12, Veiligheidsinspectie Zonnepaneelinstallaties ontwikkeld.

Verzekeraars zullen bij het verstrekken van verzekeringen of het uitkeren van schadevergoedingen eisen dat PV-installaties volgens Scope 12 zijn gecontroleerd.

Dit geeft de Scope 12 inspectie een dubbele functie:

  1. U bent verzekerd van een veilige PV-installatie
  2. Uw PV-installatie (en dus verzekeringsaanvraag) maakt een grote kans om te worden geaccepteerd door verzekeraars

Wat gebeurt er tijdens de Scope 12 inspectie

Bij de eerste inspectie van een PV-installatie volgens scope 12, is er sprake van een Eerste Bijzondere Inspectie (ook wel EBI). Deze inspectie is extra uitgebreid en richt niet alleen op de elektra maar deze EBI is gericht op de veiligheid van de gehele installatie.

De complete installatie wordt bekeken, doorgemeten en getest. Deze inspectie is vaak verplicht voordat een installatie zelfs in gebruik mag worden genomen.

Naast deze bijzondere inspectie, zijn er periodieke inspecties. Deze inspecties zijn niet zo uitgebreid als de EBI maar zorgen wel voor een regelmatig controle op problemen, storingen of risico’s.

Onderdelen die bij de inspectie onder andere aan de orde komen zijn:

  • Controle tekeningen en documenten
  • Visuele inspectie installatie (aan de hand van documentatie)
  • Controle bekabeling
  • Electrische metingen aan de installatie
  • Opname meting zonnestraling
  • Controle positionering en hellingshoek van de panelen
  • Aanraakveiligheid en brandveiligheid

De precieze inhoud van de inspectie is mede afhankelijk van de locatie waar de PV-installatie is geplaatst en type PV-installatie. 

Een belangrijke kanttekening bij de inspectie is dat deze moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur. Dit betekent dat de inspecteur bij een onafhankelijke instantie een persoonlijke audit moet hebben gedaan om de Scope 12 inspectie te mogen uitvoeren.

Advies bij het keuren van uw zonnepanelen

Raadsheeren adviseert u graag bij het laten uitvoeren van de juiste keuring. Wij hebben contact met zowel verzekeraars als inspecteurs en kunnen daardoor uw behoeften exact afstemmen met de verschillende beschikbare mogelijkheden.

Dat betekent dat u de juiste keuring laat uitvoeren door een vakkundige partij. Hierdoor bent u verzekerd van een veilige installatie en maakt u de grootste kans om te voldoen aan de eisen van verzekeraars.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Graag bespreken wij met u wat uw wensen en doelen zijn, om vervolgens verschillende mogelijkheden uit te lichten die het beste bij uw situatie passen. Neem contact met ons op via 030 – 225 74 55