Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Wetsvoorstel BGL stuit op kritiek

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) naar de Tweede Kamer gestuurd. De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR.

Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. Blijkt achteraf dat er geen sprake was van ondernemerschap maar van een dienstbetrekking, dan zijn de financiële consequenties voor de zzp’er, niet voor de opdrachtgever. De BGL maakt zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. In de beschikking staat vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever moet de beschikking controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zich kritisch uitgesproken over het wetsvoorstel en noemen het een onnodige en ondeugdelijke maatregel. Volgens de organisaties lopen opdrachtgevers die bewust misbruik maken van de VAR nu ook al het risico op een naheffing. De Belastingdienst maakt echter onvoldoende gebruik van haar controlemogelijkheden om de overtredingen op het spoor te komen. Van de 500.000 VAR-verklaringen die jaarlijks worden afgegeven, worden er maar 1.500 steeksproefgewijs gecontroleerd.

De ondernemingsorganisaties adviseren om een betere strategie te ontwerpen voor de controles door de Belastingdienst, per sector en naar risico gewogen. (Bron: FTP webnieuws)

%d bloggers liken dit: