Nieuws

GoodChoice
Nieuws
WW-premie voor werkgevers kan verder omlaag

De gemiddelde WW-premie die werkgevers betalen kan verder omlaag, omdat het aantal WW-uitkeringen in Nederland terugloopt. Uitkeringsinstantie UWV heeft de premies voor het vierde opeenvolgende jaar naar beneden bijgesteld.

Gemiddeld gaat de sectorpremie voor werkgevers in 2018 naar 1,28 procent, van 1,36 procent dit jaar. UWV stelt deze premies vast per sector. In 45 sectoren gaat het percentage omlaag, in veertien sectoren is wel sprake van een stijging. In de schildersbranche gaat de premie het hardst omlaag, de bankensector kent daarentegen de sterkste stijging. Er zijn ook diverse sectoren die bewust kiezen voor het verhogen van hun WW-reserves. Hiermee bouwen ze een buffer op waarmee ze grote premiestijgingen bij toekomstige tegenvallers kunnen voorkomen.

%d bloggers liken dit: