Nieuws

GoodChoice
Nieuws
Zzp’ers onbekend met Opdrachtgeversverklaring

Het overgrote deel van de zzp’ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd.

Maar liefst 60% van de zzp’ers weet niet wat de verklaring inhoudt. Dat blijkt uit de ZZP Succes Index van bureau GfK in opdracht van ABN Amro. Een meerderheid juicht toe dat de wet DBA is afgeschaft. Ze zijn er echter nog niet uit of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Veruit de meeste wagen zich dan ook niet aan een voorspelling of opdrachtgevers minder terughoudend worden om zzp’ers in te schakelen.

De opdrachtgeversverklaring moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de zzp’er aangaan. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont.

%d bloggers liken dit: