Skip to main content

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Er zijn geen medewerkers met variabele beloningscomponenten of medewerkers die meer dan € 1 miljoen hebben verdiend.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

– Versie januari 2023 –