Skip to main content

De aansprakelijkheidsverzekering voor Paramedici

Als psycholoog, fysiotherapeut of chiropractor voert u medische handelingen uit. Dit betekent dat u net zoals (tand)artsen of apothekers een grote verantwoordelijkheid hebt naar uw patiënten. Op dezelfde manier heeft u een verantwoordelijkheid naar uw medewerkers.
Binnen Nederland wordt er heel veel zorg uitgevoerd door paramedici binnen vele tientallen disciplines. Doordat er veel zoveel cliënten worden geholpen, is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw verzekeringen op orde hebt. Het kan altijd zo zijn dat een therapie/behandeling anders uitpakt dan gewenst en dat er nare gevolgen zijn.

Door een goede aansprakelijkheidsverzekering, zorgt u ervoor dat de zakelijke gevolgen dergelijke scenario’s, binnen de perken blijven.
Wij leggen u graag meer uit over deze aansprakelijkheidsverzekering voor paramedici.

Wat valt er binnen de aansprakelijkheidsverzekering van paramedici

Het doel van de verzekering is om u te beschermen tegen de eventuele schade die veroorzaakt kan worden door handelingen van u of uw medewerkers. Hoe hoogwaardig de zorg die u aanbiedt ook is, het is altijd mogelijk dat zaken anders lopen dan gepland.
Bij een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u uw onderneming tegen de gevolgen van beroepsfouten (beroepsaansprakelijkheid). Denk hierbij aan een verkeerd advies of aan een ongewenst effect van een behandeling. Dit geldt dus niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medewerkers. Als paramedicus bent u aansprakelijk voor hun handelen. Dit risico kan ook worden afgedekt met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een tweede onderdeel is de werkgeversaansprakelijkheid. Deze verzekering dekt het risico af dat u loopt wanneer uw medewerkers een bedrijfsongeval krijgen. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wanneer uw medewerker tijdens werktijd een ongeluk krijgt of schade oploopt door de werkzaamheden. De werkgeversaansprakelijkheid dekt dergelijke risico’s af.

Wat valt er niet onder de aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van ongelukken en ongevallen. Hieronder vallen geen zaken die gebeuren door onzorgvuldig handelen of door verboden handelingen.

Concreet betekent dit dat een zeldzaam gevolg van een behandeling bijvoorbeeld wel wordt verzekerd. Maar dat een handeling die wordt uitgevoerd door een medewerker die deze helemaal niet zou mogen doen, niet verzekerd is.

Neem contact met ons op

De balans tussen voorkomen en verzekeren

Het doel van de verzekering is om u te beschermen tegen de eventuele schade die veroorzaakt kan worden door handelingen van u of uw medewerkers. Hoe hoogwaardig de zorg die u aanbiedt ook is, het is altijd mogelijk dat zaken anders lopen dan gepland.

Bij een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u uw onderneming tegen de gevolgen van beroepsfouten (beroepsaansprakelijkheid). Denk hierbij aan een verkeerd advies of aan een ongewenst effect van een behandeling. Dit geldt dus niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medewerkers. Als paramedicus bent u aansprakelijk voor hun handelen. Dit risico kan ook worden afgedekt met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een tweede onderdeel is de werkgeversaansprakelijkheid. Deze verzekering dekt het risico af dat u loopt wanneer uw medewerkers een bedrijfsongeval krijgen. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wanneer uw medewerker tijdens werktijd een ongeluk krijgt of schade oploopt door de werkzaamheden. De werkgeversaansprakelijkheid dekt dergelijke risico’s af.

Advies van Raadsheeren bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering

Onze adviseurs zijn experts op het gebied van verzekeren en risico inventarisatie. Dat betekent dat wij u altijd eerst adviseren over het inschatten van risico’s en het zoveel mogelijk verkleinen hiervan.

Dit heeft als direct gevolg dat u dus werkt aan de preventie van ongevallen en aan het verkleinen van de eventuele gevolgen hiervan voor u en uw praktijk.
Deze eerste stap is essentieel omdat u hiermee een goede basis legt voor verantwoord handelen. Tevens worden hiermee direct de risico’s duidelijk die nog niet afdoende zijn afgedekt. Wij helpen u vervolgens om deze risico’s door een passende verzekering alsnog af te dekken.

Hierdoor heeft in het algemeen minder kans op schades en bent u wanneer er wel sprake is van schade, hiervoor niet zelf aansprakelijk.
Wij komen graag met u in contact voor een vrijblijvend adviesgesprek om te inventariseren welk advies het beste bij uw praktijk past.

Meer informatie? Wij helpen graag!

Wij staan altijd klaar om vragen te beantwoorden en te helpen. U kunt ons bereiken op: 030 – 225 74 55