Skip to main content

Risico bij Brandgevaarlijke werkzaamheden door Derden

Wanneer u een verzekering voor uw bedrijfspand of bedrijfsterrein afsluit, dan zit hier aan aantal verplichtingen aan vast die u krijgt opgelegd vanuit de verzekeraar. Met name op het gebied van brandveiligheid kunnen er veel voorschriften zijn vanuit deze verzekeraar.

Wanneer u hier niet aan voldoet, dan kan het zelfs zo zijn dat een verzekeraar u niet eens een verzekering wil aanbieden!

Het is dan ook vaak geen keuze maar een verplichting om aan deze voorschriften te voldoen. Hiernaast is het vanzelfsprekend ook in uw eigen belang om zoveel mogelijk preventief te werken om schade door brand te voorkomen.

U bent en blijft dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor wat er op, in en rondom uw bedrijfspand en bedrijfsterrein gebeurt. Dat betekent dat u niet alleen de verantwoordelijkheid heeft om uw eigen personeel bewust te maken van risico’s en verantwoordelijkheid.

Dit geldt ook voor anderen die op uw terrein actief zijn!

Een bekend voorbeeld op dit gebied is de brand in de Notre-Dame, waarbij de historische kerk is verwoest door een brand die is ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak. Er is geen aannemer te bedenken die deze schade aan de opdrachtgever kan vergoeden…

Ik wil graag een vrijblijvend adviesgesprek

Brandgevaarlijke werkzaamheden door Derden

Maar u kunt niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Als ondernemer richt u zich op uw kerntaken en vraagt u vaak de hulp van anderen, wanneer er zaken gedaan moeten worden waar u zelf niet goed in bent.

Dit betekent dat er regelmatig derden op uw terrein zijn voor bijvoorbeeld het doen van onderhoud aan uw bedrijfspand of machines. Omdat deze mensen op uw terrein zijn en opdrachten voor u verrichten, is het ook uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat deze derden zich houden aan de richtlijnen die gelden voor uw onderneming.

Een bekend voorbeeld op dit gebied is het werk van een dakdekker of ander onderhoud aan het dak. Hierbij wordt vaak verhitting gebruikt om materialen aan elkaar te bevestigen. Omdat hier zulke grote risico’s aan vast zitten, hebben verzekeraars en de “dakenbranche” aparte normen opgesteld voor het werken aan daken.

Wanneer iemand die door u wordt ingehuurd voor het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden, zich niet aan de regels inzake brandveiligheid houdt, is de kans aanwezig dat uw verzekeraar niet tot schadevergoeding over zal gaan in geval van brand.

Dit betekent dat u een directe verantwoordelijkheid heeft om ook anderen brandveilig te laten werken.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Om deze verantwoordelijkheid meer concreet te maken, heeft het Verbond van Verzekeraars het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden opgesteld. Met dit formulier kunt u iemand die voor u de brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert, attent maken op deze vereiste.

U vult dit formulier, voorafgaand aan de start van de brandgevaarlijke werkzaamheden, op juiste wijze, samen met de uitvoerder van het werk in. Het formulier helpt u om risico’s in kaart te brengen en al voor de start van het werk hier passende maatregelen voor te treffen.

Het formulier verplicht ook de eindcontrole door de uitvoerder na het werk en zelfs een nacontrole door opdrachtgever om te controleren of er bijv. geen smeulende resten achtergebleven zijn of andere risico’s zijn ontstaan.

Al deze zaken loopt u na en kunt u vastleggen op het formulier. U toont hiermee aan dat u zich bewust bent van risico’s en dat u kritisch kijkt naar risico’s en passende maatregelen/alternatieven.

Wij komen graag met u in contact om u te helpen bij het afsluiten van verzekeringen op het voldoen aan de voorschriften voor brandveiligheid.

Vul hier de checklist in

Meer informatie? Wij helpen graag!

Wij staan altijd klaar om vragen te beantwoorden en te helpen. U kunt ons bereiken op: 030 – 225 74 55